Με τη βούλα του ΣτΕ η οριστική λύση στα πτυχία Νομικής

Με τη βούλα του ΣτΕ η οριστική λύση στα πτυχία Νομικής

Τέλος στη μη αναγνώριση των πτυχίων Νομικής που εκατοντάδες νέοι και νέες έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό, βάζει το Ανώτατο δικαστήριο, ακυρώνοντας παλιότερη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ. Αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας άνοιξε ο δρόμος των Ελλήνων φοιτητών για σπουδές «ελληνικού δικαίου» στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε παράνομη την παλαιότερη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, η οποία στερούσε στους Έλληνες φοιτητές τη δυνατότητα αναγνώρισης των πτυχίων τους επί του προγράμματος σπουδών «ελληνικού δικαίου» σε πανεπιστήμια της Κύπρου.

Με την 1755/2017 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας ανακήρυξε ως παράνομη – και γι’ αυτό ακύρωσε – την παλαιότερη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, να μην αναγνωρίζονται ως ισότιμα, τα πτυχία νομικής ελληνικού δικαίου που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Κατόπιν τούτου ο ΔΟΑΤΑΠ υποχρεώνεται πλέον να προβεί σε άμεση ανάκληση της πράξης του.

Τη σχετική προσφυγή είχε υποβάλει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο και δικαιώνεται από τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου η Νομική του Σχολή, είναι η πρώτη εκτός Ελλάδος, νομική σχολή προγράμματος «ελληνικού δικαίου», συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας του ελληνικού ακαδημαϊκού γίγνεσθαι.

Άλλωστε το πρόγραμμα σπουδών «ελληνικού δικαίου» της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η ύλη των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχες των νομικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως στο διατακτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η πράξη αυτή είναι παράνομη και για το λόγο ότι το ως άνω περιεχόμενό της αντίκειται στις προϋποθέσεις του ν. 3328/2005 για την ακαδημαϊκή αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών, δια της οποίας (αναγνώρισης) εξάλλου, διευκολύνεται η περαιτέρω συμμετοχή στο ελληνικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι των κατόχων των τίτλων αυτών, και μάλιστα σε γνωστικά αντικείμενα ελληνικών επιστημών , συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τέχνης, επιστήμης, έρευνας και διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 πα. 1 του Συντάγματος».

SHARE: