Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων με φοιτητές σε ομηρία

Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων με φοιτητές σε ομηρία

Αντιτίθενται στις επικείμενες συγχωνεύσεις και αποφασίζουν να μην παραδώσουν βαθμολογίες και πτυχιακές εργασίες, μετά από ομόφωνη απόφασή τους, καθηγητές στη Σχολή Καλών Τεχνών στα Γιάννενα. Ποια η ακριβής αιτία της αντίδρασης. Πώς απαντά το υπουργείο Παιδείας

Της Μίκας Κοντορούση

Να μην παραδώσουν στους φοιτητές τη βαθμολογία των εξετάσεων και των πτυχιακών εργασιών τους αποφάσισαν, ομόφωνα, οι διδάσκοντες στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ηπείρου, ωε ένδειξη διαμαρτυρίας στην πρόταση του υπουργείου Παιδείας να ενταχθεί στο τμήμα τους το Τμήμα Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο της συνένωσης των δύο Ιδρυμάτων. Οι διδάσκοντες απειλούν και με αποχή από το έργο τους, εωσότου τόσο η Σύγκλητος όσο και η ηγεσία του υπουργείου διαβεβαιώσουν τη Σχολή ότι δεν θα προβούν σε ενέργειες αντίθετες με τις αποφάσεις των Συλλογικών της Οργάνων.

Όπως ανακοίνωσε ο κοσμήτορας, Ξενοφών Μπήτσικας, n γενική συνέλευση της Σχολής αντιτίθεται ομόφωνα στη φημολογούμενη πρόταση της επιτροπής να ενταχθεί το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου, γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για μη συναφές γνωστικό αντικείμενο και ότι θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη της σχολής, η οποία, έπειτα από αγώνα διαρκείας δεκαοκτώ ετών, μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να εξισωθεί με τις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, σκληρή είναι η απάντηση του υπουργείου Παιδείας απέναντι στην απόφαση των μελών ΔΕΠ να κρατήσουν εκατοντάδες φοιτητές όμηρους, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ως «απαράδεκτη» και «προκλητική».

«Αν η διαφωνία για ένα θέμα που χρήζει ακαδημαϊκής συζήτησης μετατρέπεται σε ομηρία φοιτητών και σε αποφάσεις ότι δεν θα δίνονται οι βαθμοί των εξετάσεων και πτυχιακών εργασιών, τότε μήπως όσοι έλαβαν αυτήν την απόφαση θα πρέπει να σκεφτούν στα σοβαρά τι ακριβώς είναι μία Σχολή Καλών Τεχνών; Μήπως πρέπει να ξανασκεφτούν αν πράγματι θέλουν οι ίδιοι να ανήκουν σε μία Σχολή που ηρεμεί τα πάθη, πραγματεύεται ανώτερα ιδανικά και δεν οδηγεί σε μεθόδους φαρ ουέστ εναντίον των φοιτητών;», σχολιάζει το υπουργείο.

«Δεν είναι δυνατόν να τίθενται με τέτοιο ωμό τρόπο οι φοιτητές σε ομηρία με προκλητικές και ακραίες ενέργειες που δεν συνάδουν με τις ακαδημαϊκές αρχές και στέφονται κατά των ίδιων των φοιτητών και δη όσων βρίσκονται επί πτυχίω. Ούτε είναι δυνατόν οι βαθμοί τους να αντιμετωπίζονται από τους διδάσκοντες ως… ιδιοκτησία» και καταλήγει σε έκκληση προς τους διδάσκοντας να αναθεωρήσουν την απόφασή τους, να σεβαστούν τον μόχθο των φοιτητών τους και να κατανοήσουν ότι τέτοιες πρακτικές είναι ξένες προς την ακαδημαϊκότητα την οποία οφείλουν να υπηρετούν.

Αναλυτικά το ψήφισμα της Σχολής:

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της (αριθμ. 40/25-10-2017), συζήτησε τη σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΑΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην έναρξη της συνεδρίασης παρέστη ο κος Πρύτανης, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το ιστορικό της συγκρότησης της Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία διαβουλεύεται με την αντίστοιχη επιτροπή του ΑΤΕΙ Ηπείρου.

Τα μέλη της Γ.Σ διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

1. Δεν υπάρχει ή δεν έχει γνωστοποιηθεί προδιαγνωστική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα εντοπίζει τη στοχοθέτηση, τη λειτουργικότητα, τις οικονομικές παραμέτρους και τα αναμενόμενα οφέλη για το Ίδρυμά μας και το κοινωνικό σύνολο και τα οποία δικαιολογούν τη συζητούμενη ενσωμάτωση/συγχώνευση εν συνόλω ή Τμημάτων του ΑΤΕΙ Ηπείρου.

2. Αναφορικά με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα μέλη της Σχολής υπογραμμίζουν τα εξής:

α) Η Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 2013 με το Σχέδιο Αθηνά (Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137 τ. Α ́/5-6-2013) και σε αυτήν εντάσσεται το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, που καταχωρείται ακαδημαϊκά ως Τμήμα με υψηλή προτίμηση στους υποψήφιους φοιτητές. Το Τμήμα από το 2017-18 λειτουργεί με νέο πρόγραμμα σπουδών, απολύτως συναφές με τα προγράμματα σπουδών των Εικαστικών Τμημάτων των Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας και με αυξημένες απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό και ώρες διδασκαλίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου των σπουδών. Ως εκ τούτου επιβάλλεται το νέο ουσιαστικά Τμήμα να αναπτύξει στο σύνολό του το νέο πρόγραμμα σπουδών, να καταγραφούν οι ανάγκες, να εντοπιστούν οι δυσκολίες και τα κενά στην υλοποίησή του, να μελετηθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός στην εκτέλεση και υλοποίηση των στόχων του.

β) Άμεσος σχεδιασμός του Τμήματος είναι η αναβάθμιση των υποδομών των εικαστικών εργαστηρίων ώστε να παρέχουν ασφάλεια στους εκπαιδευόμενους φοιτητές, καθώς και η στελέχωση των εν λόγω εργαστηρίων με μέλη ΔΕΠ και ειδικό προσωπικό [ΕΤΕΠ] για την υλοποίηση του συνόλου του διδακτικού έργου. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του Τμήματος (που λειτουργεί από το 2000) είναι η απόκτηση δικού του κτηρίου με τις αντίστοιχες προς τη φυσιογνωμία του προδιαγραφές.

3. Σχετικά με τις ιδέες περί διεύρυνσης της Σχολής τα μέλη της Γ.Σ:

α) διερωτώνται αν είναι σκόπιμη η διεύρυνση της Σχολής Καλών Τεχνών του ΠΙ, που έχει σκοπό να αναπτύξει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παράσχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες και να καλλιεργήσει την εικαστική σκέψη, με ένα Τμήμα που «μελετά την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των λαϊκών μουσικών παραδόσεων, θεμελιώνοντας πάνω της ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό σύστημα μουσικής εκπαίδευσης» και το οποίο θεμελιωδώς ως περιεχόμενο και μεθοδολογία σπουδών ανήκει/εντάσσεται σε άλλα επιστημονικά πεδία.

β) Εκτιμούν ότι μία διεύρυνση της Σχολής Καλών Τεχνών θα επαυξήσει τα ήδη υπάρχοντα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της, ειδικά όταν πρόκειται για επιστημονικές κατευθύνσεις εντελώς ξένες προς τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης, που διαφαίνονται ήδη από τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων και των προγραμμάτων σπουδών της.

4. H Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι οι αποφάσεις των Τμημάτων και Σχολών πρέπει να έχουν δεσμευτικό και όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με θέματα που αφορούν άμεσα και καθορίζουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των Καθηγητών και των φοιτητών δεν νομιμοποιείται ακαδημαϊκά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Τμημάτων και των Σχολών. Κάθε πρόταση της αρμόδιας επιτροπής για την ενσωμάτωση Τμημάτων ΑΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πρέπει να κοινοποιηθεί προς διαβούλευση στη Σχολή Καλών Τεχνών για τη λήψη απόφασης.

Αποφασίζουμε ομόφωνα τη δημοσιοποίηση των παραπάνω και θέτουμε αυτά στις πρυτανικές αρχές, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Π.Ι./Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και την Πολιτική Ηγεσία.

ADVERTISING

SHARE: