Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους αναπληρωτές για τη χρονιά 2018-2019

Το υπουργείο Παιδείας
Το υπουργείο Παιδείας EUROKINISSI SPORTS

Εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, οι σχετικές εγκύκλιοι για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018- 2019. Αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Από τις 13 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 30 Απριλίου θα έχουν τη δυνατότητα φέτος πάνω από 100.000 εκπαιδευτικοί να αιτηθούν ηλεκτρονικά για την πρόσληψή τους, σύμφωνα με νέες εγκυκλίους που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ειδικής πλατφόρμας αφορούν στους εκπαιδευτικούς των Γενικών σχολείων, των ειδικών και των μουσικών σχολείων, ενώ τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις παραμένουν τα ίδια με πέρυσι, εκτός από την εφαρμογή του νόμου για την κωδικοποίηση ειδικοτήτων. Νεότερη εγκύκλιος για την επιλογή των περιοχών προτίμησης των εκπαιδευτικών, αναμένεται εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που η εγκύκλιος πρόσκληση για τον διορισμό αναπληρωτών και η προθεσμία των αιτήσεων γίνεται εντός του Απρίλη, πολύ νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με στόχο την έγκαιρη τοποθέτηση των αναπληρωτών. Υπενθυμίζεται ότι παρά τη μεγάλη ζήτηση από τη πλευρά των αναπληρωτών (σ.σ. εδώ και μία δεκαετία δεν έχουν γίνει μαζικές μόνιμες προσλήψεις στην εκπαίδευση), μόλις το 1/5 των εκπαιδευτικών προσλαμβάνεται, με το συνολικό αριθμό να κινείται γύρω στις 20.000 προσλήψεις.

Πώς πραγματοποιούνται οι δηλώσεις

Η υποβολή αίτησης γίνεται στην διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Για τον νέο χρήση η εγγραφή του μπορεί να γίνει μέσω πιστοποίησης με το Taxis.

Την εγκύκλιο συνοδεύουν και ειδικά παραρτήματα σχετικά με τα τυπικά προσόντα για την ένταξη σε κλάδους του γενικού σχολείου αλλά και των ΕΠΑΛ και των ειδικών σχολείων και μουσικών σχολείων. Παράλληλα, παρατίθεται και παράρτημα για την παιδαγωγική επάρκεια ανάλογα με το πτυχίο, μεταπτυχιακό και τα ειδικά προγράμματα σπουδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για όσους έχουν ήδη εγγραφεί στο σύστημα δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών. Για τους υποψηφίους που δεν είναι εγεγγραμμένοι ή τα στοιχεία τους χρειάζονται επικαιροποίηση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα βασικά δικαιολογητικά –που θα τους εμφανιστούν σε μήνυμα στη σχετική ιστοσελίδα- σε μία διεύθυνση εκπαίδευση ώστε να προβεί αυτή στις ενέργειες καταχώρησης στον ΟΠΣΥΔ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

-Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου (επιδεικνύεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά την προσκόμιση των άλλων δικαιολογητικών).

-Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών (κατατίθεται στη διεύθυνση Εκπαίδευσης ή αποστέλλεται μέσω mail κατόπιν αιτήματος μεταβολής στοιχείων.

-Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίων ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχία με πανεπιστήμια της Ελλάδας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής .

-Αποδεικτικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (κατατίθεται στη διεύθυνση Εκπαίδευσης ή αποστέλλεται μέσω mail).

Αντίστοιχα δικαιολογητικά για όσους ανήκουν στις κατηγορίες:

-πολυτέκνων

-γονέων ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%

-τριτέκνους

-πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπαναοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυττατική αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν την προϋπηρεσία:

-που έχουν διδάξει σε ιδιωτικά σχολεία: βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, έγγραφο απόλυσης και υπεύθυνη δήλωση.

-που έχουν διδάξει σε σχολεία κρατών-μελών της Ε.Ε.: βεβαίωση πρόσληψης από τους αρμόδιους φορείς

-που έχουν διδάξει σε άλλου φορείς όπως τουριστικής εκπαίδευσης: βεβαίωση πρόσληψης από τους οικείους φορείς.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

-Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο ) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

-Από φέτος ισχύει η ενοποίηση των κλάδων ειδικοτήτων όπως ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο του υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τις νέες τροποποιήσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία, τα οποία τον εντάσσουν στον ίδιο κλάδο, για την κατάταξη στον πίνακα και τις διαδικασίες των προσλήψεων λαμβάνεται υπόψη το παλαιότερο πτυχίο, τόσο για την ημερομηνία κτήσης όσο και για τον βαθμό.

-Η δημόσια προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της χώρας για το τρέχον σχολικό έτος (2017-2018) θα καταχωρηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που η εγκύκλιος πρόσκληση για τον διορισμό αναπληρωτών και η προθεσμία των αιτήσεων γίνεται εντός του Απρίλη, πολύ νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με στόχο την έγκαιρη τοποθέτηση των αναπληρωτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πανελλήνιες 2018: Ποιες οι αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες 2018: Tο αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων

Βίντεο: Το "άριστα" του Τσίπρα στην Παιδεία

ADVERTISING

SHARE: