Η ΕΥΔΑΠ για το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο

Η ΕΥΔΑΠ για το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο

Τι είδους πλανήτη θα "παραλάβουν" οι επόμενες γενιές; Η απάντηση εξαρτάται από το πόσο ενισχύεται και καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδηση όλων και, βέβαια, από το βαθμό υπευθυνότητας που δείχνουν οι φορείς που διαχειρίζονται το νερό.

Αναδεικνύοντας ως κεντρικό της θέμα τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ωκεανοί από τα πλαστικά, η φετινή, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εστίασε στην προστασία του πιο πολύτιμου από τα ανθρώπινα αγαθά: του νερού. Ο συμβολισμός της συγκεκριμένης ημέρας σε μεγάλο βαθμό αφορά την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής κουλτούρας των πολιτών. Πρόκειται για ζήτημα ενημέρωσης και, ίσως, κυρίως εκπαίδευσης. Με βάση αυτή την αντίληψη, η ΕΥΔΑΠ, οργανισμός που κατεξοχήν συνδέεται με τη διαχείριση του νερού, συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών, εφαρμόζοντας μια σειρά από δράσεις και προγράμματα. Το φάσμα τους εκτείνεται από τη δημιουργία διευρυμένων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που υλοποιούνται από στελέχη της εταιρείας και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της, έως πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναδεικνύουν τον ιστορικό ρόλο της ΕΥΔΑΠ στην πραγματοποίηση έργων υποδομής που συνέβαλαν στην ανάπτυξη.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, αξίζει μεταξύ άλλων να σημειωθεί η επιτυχημένη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος "ο Σταγονούλης" στις μονάδες επεξεργασίας νερού της ευδάπ στο Γαλάτσι. Μέσα από έναν ελκυστικά αφηγηματικό τρόπο, τα παιδιά αφυπνίζονται σε ό,τι έχει να κάνει με την αξία του νερού, την ορθολογική χρήση του αλλά και τη σημασία που έχουν οι σύγχρονοι μέθοδοι αποχέτευσης και καθαρισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. Εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν την αποχέτευση υλοποιούνται και στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, που δέχεται επισκέψεις από εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ιδιαίτερης μνείας αξίζει η οργάνωση και διαχείριση του ιστορικού αρχειακού υλικού της ΕΥΔΑΠ. Η ιστορία έχει σημασία και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνονται πολύ καλά τα στελέχη του οργανισμού, χάρη στη συμβολή των οποίων διασώθηκε ένα άριστα συντηρημένο πολύτιμο οπτικοακουστικό υλικό από το 1920, το οποίο με τη μορφή φιλμ διάρκειας 22 λεπτών παρουσιάζεται στους επισκέπτες του φράγματος του Μαραθώνα.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που βρέθηκε στο προσκήνιο με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, είναι ουσιαστική προτεραιότητα για την ΕΥΔΑΠ, η οποία μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των λυμάτων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, 6 (καθαρό νερό και αποχέτευση), 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και 14 (ζωή στο νερό). Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την επεξεργασία των λυμάτων, το νερό μένει απαλλαγμένο από το ρυπαντικό φορτίο σε ποσοστό που φθάνει το 95%. Επομένως, καταλήγει στη θάλασσα χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την οικολογική ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλα τα ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ, οι εκροές των οποίων καταλήγουν στο Σαρωνικό.

Το μέρος του νερού που δεν καταλήγει στη θάλασσα χρησιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστάσεων και το στερεό υπόλειμμα της επεξεργασίας, η ιλύς, ξηραίνεται και αξιοποιείται ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα που είχε η λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας για το οικοσύστημα του Σαρωνικού, είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τις συχνές μετρήσεις που γίνονται από αρμόδιους φορείς, κρατικούς και ανεξάρτητους, οι παραλίες γύρω από την Ψυττάλεια έχουν πλέον ανακάμψει και πληρούν την υψηλή απαιτούμενη ποιότητα για τα ύδατα κολύμβησης.

Η ΕΥΔΑΠ όχι μόνο τηρεί απαρέκκλιτα τους όρους περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία και συνδέονται με το 16ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά, με την υπεύθυνη διαχείριση των στερεών αποβλήτων συμβάλλει στην επίτευξη και άλλων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ που σχετίζονται με την καλή υγεία, την υπεύθυνη κατανάλωση, και τη φθηνή και καθαρή ενέργεια. Αξιοποιώντας ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές, η ΕΥΔΑΠ βελτιώνει διαρκώς το ενεργειακό της ισοζύγιο και μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

ADVERTISING

SHARE: