Δυναμική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Υποψηφίων Γυναικών του ΚΜΟΠ

Δυναμική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Υποψηφίων Γυναικών του ΚΜΟΠ

Δεκαεφτά υποψήφιες από την Περιφέρεια Αττικής και άλλες Περιφέρειες πήραν μέρος στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Υποψηφίων Γυναικών, του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΚΜΟΠ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Υποστήριξη Υποψηφίων Γυναικών, που διοργάνωσε το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Περισσότερες Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Πολιτική-Περισσότερες Γυναίκες το 2014".

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Υποψηφίων Γυναικών αποτελεί μια διαδραστική εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία ως στόχο έχει την υποστήριξη υποψηφίων και εν δυνάμει υποψηφίων γυναικών στον τομέα της πολιτικής επικοινωνίας μέσω βιωματικών μεθόδων και εργαστηρίων.

Ενδεικτικά, παρατίθενται κάποιες θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος: α) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές της πολιτικής επικοινωνίας, β) Προσδιορισμός της Ατομικής Πολιτικής Ταυτότητας της υποψηφίου, γ) Ανάλυση κοινωνικών στερεοτύπων και τεχνικές υπέρβασης των δυσχερειών, δ) Εργαστήριο διαμόρφωσης Ατομικής Αποκλειστικής Εκλογικής Εικόνας, ε) Εργαστήριο Δημόσιας Συζήτησης, στ) Τα εκλογικά έντυπα της υποψήφιας και ζ) Γνωριμία με τα Μέσα Ενημέρωσης και η) Εργαστήριο συγγραφής Δελτίων Τύπου κλπ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη από έναν εξειδικευμένο Επικοινωνιολόγο και έλαβαν μέρος 17 υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες γυναίκες από την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και από άλλες Περιφέρειες.

Διαβάστε τα θέματα που συζητήθηκαν και τις απόψεις που ακούστηκαν στην Ημερίδα του ΚΜΟΠ για την προώθηση της ίσης ποσόστωσης, ενόψει ευρωεκλογών και δημοτικών εκλογών το 2014

Το πρόγραμμα "Περισσότερες γυναίκες στην Πολιτική"

Το πρόγραμμα "Περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή πολιτική - Περισσότερες γυναίκες το 2014" το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπάρχουσας ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική ζωή και πιο συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. O στόχος του προγράμματος είναι διττός και αφορά στην μεγαλύτερη συμμετοχή νέων γυναικών-ψηφοφόρων στις Ευρωεκλογές αλλά και στην ενίσχυση των υποψηφίων και εν δυνάμει υποψηφίων γυναικών προκειμένου να διευρυνθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην πολιτική και ιδιαίτερα να ενισχυθεί η εκπροσώπησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Δεκατέσσερις χώρες με αντίστοιχους εκπροσώπους και συνεργαζόμενους φορείς έχουν συγκεντρωθεί για να θέσουν το θέμα και να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό διάλογο μέσω διακρατικών συναντήσεων και ανταλλαγής εμπειριών. Στην Ελλάδα ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), φορέας που από την ίδρυσή του, το 1977, μέχρι και σήμερα έχει συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο φορέας “Local Urban Development European Network” από το Βέλγιο.

Δράσεις του έργου

Στο πλαίσιο του έργου, κάθε χώρα-εκπρόσωπος φορέας θα αναπτύξει μια εθνική στρατηγική-καμπάνια για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή πολιτική. Παράλληλα, μια από τις σημαντικές δράσεις του έργου, είναι το πρόγραμμα υποστήριξης υποψηφίων και εν δυνάμει υποψήφιων γυναικών. Το πρόγραμμα υποστήριξης υποψηφίων γυναικών πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2014.

Το Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε στο Ταλλίν της Εσθονίας η πρώτη Διακρατική Συνάντηση με θέμα "Περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Πολιτική-Περισσότερες γυναίκες το 2014", στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του προγράμματος. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές των φορέων-οργανώσεων αλλά και των συνεργαζόμενων κομμάτων προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην πολιτική και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή πολιτική. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την στρατηγική-καμπάνια που πρόκειται να υλοποιήσει ο κάθε εταίρος αλλά και συμπεράσματα σε σχέση με το ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το website του Κέντρου Μέριμνας για την Οικογένεια και το Παιδί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ευρωεκλογές
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Περισσότερες γυναίκες στην Πολιτική το 2014: "Ζήτημα Δικαιοσύνης και Δημοκρατίας η συμμετοχή των γυναικών"

SHARE:

24Media Network