Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου: Προς τη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία 'Μητρώου Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης'

Συνέχιση της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις" την Τρίτη 28 Απριλίου 2015.
Συνέχιση της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις" την Τρίτη 28 Απριλίου 2015. EUROKINISSI

Η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία ενός επίσημου ηλεκτρονικού μητρώου, όπως και για το επόμενο βήμα της δημιουργίας κανόνων για τη λειτουργία των διαδικτυακών ΜΜΕ

Η "Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου", χαιρετίζει την προσπάθεια της Κυβέρνησης να δημιουργήσει τη βάση ενός θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της που απέστειλε στον Υπουργό Επικρατείας, κύριο Νίκο Παππά και στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κύριο Λευτέρη Κρέτσο με αφορμή το σχέδιο νόμου με τίτλο "Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική" που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr:

"Στο σχέδιο νόμου για την "Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης", αποπειράται για πρώτη φορά να υπάρξει καταγραφή την επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και θεωρούμε ότι είναι η απαρχή της θέσπισης διαφανών και ισότιμων κανόνων για όλες τις επιχειρήσεις του χώρου.

Η ΕΝ.Ε.Δ, ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών εκδοτικών εταιρειών πρωτογενούς ενημερωτικού ψηφιακού περιεχομένου, επιχειρεί συστηματικά να προάγει τη ρύθμιση της αγοράς και θα σταθεί αρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Η ένωση είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία ενός επίσημου ηλεκτρονικού μητρώου, όπως και για το επόμενο βήμα της δημιουργίας κανόνων για τη λειτουργία των διαδικτυακών ΜΜΕ.

Κάθε τέτοια προσπάθεια οφείλει να διευκολύνει την εκδοτική δραστηριότητα στη βάση των αρχών της ελευθεροτυπίας και της δημοσιογραφικής ηθικής. Επίσης πρέπει να αποτρέπει στρεβλώσεις που προκύπτουν από την μη διαφανή κατανομή των πόρων της δημόσιας διαφήμισης.

Εφόσον υπάρχει ειλικρινής  σεβασμός στις προαναφερθείσες αρχές, η ΕΝ.Ε.Δ θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Τύπου και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης την μακρόχρονη εμπειρία της από τη συστηματική μελέτη των τάσεων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτρης Μάρης"

Ποια είναι η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου:

Η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ) ιδρύθηκε την 13η Ιανουαρίου 2012, από δεκαπέντε (15) ιδρυτικά μέλη-εταιρείες με έμπρακτη δραστηριότητα στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων στο διαδίκτυο, με σκοπούς, ενδεικτικά:

α) την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο χώρο το διαδικτύου

β) την καθιέρωση ουσιαστικών προτύπων ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών στο διαδίκτυο

γ) την καθιέρωση ουσιαστικών, υποχρεωτικών και αποκλειστικών προτύπων μέτρησης στο διαδίκτυο

δ) τη διενέργεια ερευνών αγοράς στο χώρο του διαδικτύου

ε) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, των ψηφιακών εκδόσεων και των διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο διαδίκτυο

στ) την καθιέρωση ουσιαστικών προτύπων, αφενός αποκλειστικών και υποχρεωτικών μεθόδων μέτρησης της διαδραστικής επικοινωνίας και αφετέρου των τεχνολογικών μέσων διανομής της στο χώρο του διαδικτύου και

ζ) την εν γένει οικονομική ανάπτυξη των μελών του, στο χώρο της διαδικτυακής οικονομίας. Η ΕΝ.Ε.Δ απαριθμεί, επί του παρόντος, δεκατρία (13) Τακτικά Μέλη, εννέα (9) Συνδεδεμένους Εκδότες και συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες ιστοσελίδες στο ελληνικό διαδίκτυο. Τις ιστοσελίδες της ΕΝ.Ε.Δ επισκέπτονται καθημερινά περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μοναδικοί επισκέπτες.

SHARE: