Τι πρότεινε ο Κυρανάκης και πήρε το χειροκρότημα της ΠΕ

Τι πρότεινε ο Κυρανάκης και πήρε το χειροκρότημα της ΠΕ

Ποιες αλλαγές κατέθεσε για τη λειτουργία του κεντρικού οργάνου της ΝΔ ο πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Το χειροκρότημα των μελών της πολιτικής επιτροπής απέσπασε η πρόταση του προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του κεντρικού οργάνου της ΝΔ.

Πιο συγκεκριμένα ο Κώστας Κυρανάκης ζήτησε «αντί να γίνονται ομιλίες επί γενικών ζητημάτων, η συζήτηση να γίνεται επί κειμένων ή ψηφισμάτων που θα κατατίθενται προς το σώμα. Δικαίωμα κατάθεσης ψηφίσματος πρέπει να έχουν τα μέλη της ΠΕ, οι Νομαρχιακές Οργανώσεις της ΝΔ αλλά και ομάδες πολιτών που θα συγκεντρώνουν έναν αριθμό υπογραφών. Έτσι θα μπορούμε να υιοθετούμε επίσημα θέσεις που θα προέρχονται μέσα από συζήτηση και ψήφιση συγκεκριμένων γραπτών ψηφισμάτων».

SHARE: