ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ

Νοικιάζουμε ήλιο στους Γερμανούς

Νοικιάζουμε ήλιο στους Γερμανούς

Πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα παρουσίασε σε επενδυτές στη Γερμανία, ο Γ. Παπακωνσταντίνου. Προβλέπει μακροχρόνιες μισθώσεις εκτάσεων. Τι μπορεί να κερδίσει η χώρα μας