Πρώτα πληρώνεις την α' δόση και μετά οι όποιες διορθώσεις

Πρώτα πληρώνεις την α' δόση και μετά οι όποιες διορθώσεις

Στις 80 αντί για τις 40 μέρες θα κόβεται το ρεύμα για όσους δεν εξοφλήσουν το τέλος ακινήτων. Βόμβα Έτινγκερ πως η ΔΕΗ δεν έχει το δικαίωμα να κόψει το ρεύμα

Δεν είμαστε σε θέση να σας πούμε εάν αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, πάντως μία ανησυχία, ένας φόβος, είναι λογικό να πιάνει όλους τους πολίτες όταν ακούει κάτι τέτοιο και ειδικά με τόση άνεση.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για το τέλος ακινήτων θα είναι όμως σαφής.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης για το ειδικό τέλος ακινήτων θα γίνει κανονικά και μετά θα γίνουν οι διορθώσεις των λανθασμένων εκκαθαριστικών, όπως και ο συμψηφισμός των επιπλέον ποσών που καταβλήθηκαν από τους φορολογούμενους.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διευκρινίζεται ότι παρατείνεται στις 80 ημέρες η προθεσμία από τη λήψη της ημερομηνίας πληρωμής του τέλους έως την ημέρα που η ΔΕΗ θα προχωρά στην διακοπή του ρεύματος για όσους δεν εξοφλήσουν το τέλος.

Βέβαια το υπουργείο Οικονομικών θα συστήσει σε όλες τις εφορίες τριμελή επιτροπή η οποία θα δέχεται αιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων αλλά και πολιτών που δεν εξαιρούνται ρητά από το μέτρο με βάση το νόμο.

Αυτοί είναι οι άποροι, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας (αναπηρία 80% και άνω κτλ).

Η επιτροπή θα αποτελείται από έναν εφοριακό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έναν κοινωνικό λειτουργό από το Δήμο και από έναν αστυνομικό υπάλληλο.

Για να ενταχθούν οι πολίτες στο χαμηλό συντελεστή φορολογίας, πρέπει είτε να ανήκουν στην κατηγορία που πληρώνουν 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή να έχουν πλήρη αδυναμία καταβολής του τέλους.

Όσο για τα λάθη που υπάρχουν σε πολλούς λογαριασμούς της ΔΕΗ και αφορούν τα τετραγωνικά του ακινήτου, την τιμή ζώνης ή και την παλαιότητα θα ακολουθούνται τα εξής βήματα:

- Ο διαχειριστής του δικτύου της ΔΕΗ θα στείλει στους Δήμους της χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα που ανήκουν στη διοικητική περιφέρεια του βάση των οποίων υπολογίστηκε το χαράτσι.

- Οι πολίτες θα έχουν προθεσμία έως τις 20 Ιανουαρίου να υποβάλλουν στους Δήμους τους αιτήσεις για τη διόρθωση των λαθών αφού όμως πληρώσουν κανονικά τη δόση που έχει προκύψει με βάση τα στοιχεία της 17ης Σεπτεμβρίου.

- Στην περίπτωση που από τις διορθώσεις προκύψει διαφορά φόρου αυτή θα επιστραφεί με την επόμενη εκκαθάριση λογαριασμού ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού μελλοντικών οφειλών.

- Οι Δήμοι θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 27 Ιανουαρίου 2011 ενημερωμένες καταστάσεις με τα στοιχεία των ακινήτων των δημοτών τους στο διαχειριστή δικτύου της ΔΕΗ.

- Ο διαχειριστής της ΔΕΗ θα στείλει στη συνέχεια τα στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στο σύστημα TAXIS) η οποία θα ελέγξει αν οι τιμές ζώνης είναι οι σωστές. Αν διαπιστώσει λάθος θα το διορθώσει και στη συνέχεια μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου η ΓΓΠΣ θα επιστρέψει στο δίκτυο της ΔΕΗ τα τελικά στοιχεία. Με βάση τις διορθώσεις και τις νέες καταστάσεις ο διαχειριστής της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει στον υπολογισμό του φόρου επί των ακινήτων και θα στείλει τους λογαριασμούς στους πολίτες.

Και ο Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει στο ζήτημα του ειδικού τέλους ακινήτων

Κι ενώ η κυβέρνηση και κυρίως το αρμόδιο υπουργείο τραβά τη δική του γραμμή και πολιτική πρακτική, έρχεται ο Συνήγορος του Πολίτη για να διαπιστώσει και αυτός σοβαρά προβλήματα στο ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ και να ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών την επίλυσή τους.

Ειδικότερα ζητά την επίλυση όσων ζητημάτων σχετίζονται με την επιβολή, τον υπολογισμό και την είσπραξη του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, η Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού εντοπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και παρακαλεί για την άμεση ανταπόκριση του υπουργείου.

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος συνιστά έτσι κι αλλιώς ένα υπέρμετρα επαχθές μέτρο κυρίως για ορισμένες ομάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

"Η διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο ειδικό τέλος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών αναγκαίων για τη θέρμανση, τη σίτιση και την καθαριότητα των ίδιων και της οικογένειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές με κριτήριο την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει και υπό προϋποθέσεις να προτάσσεται η προστασία συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, η προστασία της υγείας, η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και των ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών".

Και μετά προτείνει:

α. να προβλεφθεί διαδικασία διόρθωσης των σφαλμάτων στον υπολογισμό του τέλους (στην περίπτωση που ο υπολογισμός έγινε με βάση εσφαλμένη τιμή ζώνης και πλασματικά τετραγωνικά)

β. να επανεξεταστεί η επιβολή του τέλους σε εργοταξιακές παροχές, εφόσον δεν πρόκειται για δομημένες επιφάνειες

γ. να επεκταθεί η απαλλαγή από το τέλος σε άτομα που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος με βάση το προσωπικό τους εισόδημα

δ. να επεκταθεί η επιβολή του τέλους με μειωμένο συντελεστή, υπό προϋποθέσεις, σε άτομα με κάθε είδους βαριά αναπηρία.

Έτινγκερ: "Το κράτος δεν δικαιούται να ζητάει από τη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα"

Κανένα δικαίωμα να κόψει το ρεύμα σε πολίτες που δεν πληρώνουν φόρο δεν έχει η ΔΕΗ, εφόσον εκείνοι πληρώνουν κανονικά τον λογαριασμό τους.

Αυτή ακριβώς είναι η απάντηση του Γερμανού Επιτρόπου Έτινγκερ, υπεύθυνου για θέματα ενέργειας, στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντή.

Τώρα, το βάρος πέφτει στον πρωθυπουργό, ακόμα ένα, αλλά και στα αρμόδια υπουργεία.

Ο Γερμανός Επίτροπος τόνισε χαρακτηριστικά, ότι "σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας που αφορούν την προστασία των καταναλωτών".

Και συνέχισε λέγοντας:

"Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του, όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις".

Και κατέληξε ο κ. Έτινγκερ:

"Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές".

Για ανάλγητη κυβέρνηση έκανε λόγο ο κ. Χουντής

Από την πλευρά του, ο κ.Χουντής σχολιάζοντας αυτήν την απάντηση δήλωσε:

"Η ανάλγητη κυβέρνηση, που αποδεικνύεται ότι δεν σέβεται καμία νομιμότητα, τόλμησε σήμερα να στείλει τα ΜΑΤ ενάντια σε όσους υπερασπίζονται το δικαίωμα του πολίτη να έχει ηλεκτρική ενέργεια και να μην του κόβουν το φως, εφόσον πληρώνει κανονικά τον λογαριασμό του. Καλούμε την κυβέρνηση μετά από αυτή την απάντηση, να πάρει πίσω αμέσως το απαράδεκτο χαράτσι, που πάει να επιβάλλει στους πολίτες. Αυτοί που εμπνεύστηκαν και επιμένουν στην εφαρμογή αυτού του μέτρου, που ταλαιπωρούν και εκφοβίζουν τον ελληνικό λαό, αξίζουν την γενική κατακραυγή".

Αναλυτικά η απάντηση του επιτρόπου Ενέργειας

1. Ο καθορισμός των αρχών συλλογής φόρων είναι θέμα των κρατών μελών και δεν καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία. Κατ’ αρχήν τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν για τη συλλογή των φόρων και φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τον ενεργειακό εφοδιασμό. Πράγματι, αυτή η πρακτική φαίνεται να χρησιμοποιείται σε κάποιο βαθμό σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.

2. Το αξιότιμο μέλος ρωτά, επίσης, εάν το επίμαχο ελληνικό μέτρο είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και ποια θα είναι η εφαρμογή των ειδικών οδηγιών της ΕΕ σε αυτή την περίπτωση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη γραπτή ερώτηση δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία για να εκτιμηθεί η συμβατότητα του εθνικού μέτρου με συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/72/EC (εφεξής Οδηγία) ή όσον αφορά  την οδηγία 93 / 13/EC. Καταρχήν, συμβατικοί όροι οι οποίοι αντανακλούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις δεν υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 93/13/EC (Άρθρο 1 (2) σε αυτή). Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν ειδικούς όρους για την παροχή ενέργειας στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, εφόσον εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλη τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων της για την προστασία των πελατών (άρθρο 3, παράρτημα Ι σε αυτή), για τους ευάλωτους καταναλωτές (άρθρο 3 (7) και (8)) και των καθολικών υπηρεσιών (άρθρο 3 (3))

Οι διατάξεις για την καθολική υπηρεσία δημιουργούν μια σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη και δίνουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να καθορίζουν τις προϋποθέσεις αυτού του δικαιώματος βάσει των φορολογικών τους υποχρεώσεων του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του.

Όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η Οδηγία δημιουργεί την υποχρέωση στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές. Ωστόσο, η οδηγία αφήνει στα κράτη μέλη (ενώ τα υποχρεώνει να το κάνουν) να ορίσει την έννοια των ευάλωτων καταναλωτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ακριβότερο κατά 19% το ρεύμα από το 2012

SHARE: