Κουτσούμπας: Επώνυμο από σωματική ιδιομορφία

Κουτσούμπας: Επώνυμο από σωματική ιδιομορφία

Κουτσουμπά κυπαρίσσια και αρχαία ενδύματα

Το επώνυμο «Κουτσούμπας» επίσης απαντάται ως «Κουτσουμπλός» και «Κουτσουμπός». Ως ουσιαστικό δηλώνει δέντρο χωρίς κορυφή, δηλαδή με κομμένη κορυφή – παράδειγμα: «κουτσουμπό κυπαρίσσι». Ευρύτερα αναφέρεται στο ακέφαλο ή κολοβό αντικείμενο, δηλαδή σ’ αυτό με έλλειμμα στην αρχή ή στο τέλος, λ.χ. κουτσουμπή μύτη (μολυβιού), κουτσουμπή πένα. Το «κουτσουμπός» πιθανώς να προέρχεται από το αρχαίο «κόσυμβος», ένα είδος αρχαίου ενδύματος.

Από πού κρατάει η σκούφια μας

Κάθε λέξη κρύβει μια ιστορία. Η ετυμολογία της, δηλαδή η αναζήτηση της προέλευσής της και της αρχικής της σημασίας, μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά, τόσο στα ονόματα των ανθρώπων και των τόπων, όσο και στις λέξεις που περιγράφουν αντικείμενα και αφηρημένες έννοιες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Η λέξη της ημέρας

ADVERTISING

SHARE: