Πανταζής: Ένα επώνυμο αθανασίας

Πανταζής: Ένα επώνυμο αθανασίας

Η υψηλή παιδική θνησιμότητα στην ονοματολογία

Το «Πανταζής» είναι ένα επώνυμο αποτρεπτικό του Χάρου: «πάντα – ζης», δηλαδή «να ζεις για πάντα». Δινόταν, ως βαφτιστικό όνομα, σε αγόρια που ζούσαν σε περιοχές με υψηλή παιδική θνησιμότητα, όπως η Ήπειρος, όπου το «Πανταζής» είναι συχνό, τόσο ως μικρό όνομα, όσο και ως επώνυμο.

Από πού κρατάει η σκούφια μας

Κάθε λέξη κρύβει μια ιστορία. Η ετυμολογία της, δηλαδή η αναζήτηση της προέλευσής της και της αρχικής της σημασίας, μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά, τόσο στα ονόματα των ανθρώπων και των τόπων, όσο και στις λέξεις που περιγράφουν αντικείμενα και αφηρημένες έννοιες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ρίζες ονομάτων

ADVERTISING

SHARE: