Ποια είναι η πρόελευση του επωνύμου "Τσίπρας"

Ποια είναι η πρόελευση του επωνύμου "Τσίπρας"

Τα επώνυμά μας αφηγούνται την ιστορία της οικογένειάς μας...

Καταγωγή, επάγγελμα, συγγενικοί δεσμοί, χαρακτήρας, σωματικές ιδιομορφίες, ακόμα και οι περιπλανήσεις των προγόνων μας έχουν αποτυπωθεί στο επώνυμό μας, που είναι το γραπτό μας πρόσωπο.

Ποια είναι η προέλευση του επωνύμου "Τσίπρας";

Πρόκειται για επώνυμο που απαντάται κυρίως στη Ήπειρο.

Προέρχεται από την τουρκική λέξη ҫiplak, που σημαίνει ο γυμνός, ο φτωχός.

Από την ίδια ρίζα και τα επώνυμα Τσιπλάκης και Τσιπλάκος.

Από πού κρατάει η σκούφια μας

Κάθε λέξη κρύβει μια ιστορία. Η ετυμολογία της, δηλαδή η αναζήτηση της προέλευσής της και της αρχικής της σημασίας, μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά, τόσο στα ονόματα των ανθρώπων και των τόπων, όσο και στις λέξεις που περιγράφουν αντικείμενα και αφηρημένες έννοιες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ρίζες ονομάτων, Τσίπρας

ADVERTISING

SHARE: