Η ΕΕ συνεισφέρει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας

Η ΕΕ συνεισφέρει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσιάζει τα #EUmemes.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσιάζει τα #EUmemes, μία εναλλακτική και πρωτότυπη σειρά στο YouTube για τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε. που μιλάει στη γλώσσα των νέων Ευρωπαίων πολιτών.

Σε αυτό το επεισόδιο το θέμα είναι: Digital Single Market

  • Μια αγορά ελεύθερη για όλους!
  • Μια ψηφιακή ενιαία αγορά 500 εκατ. ανθρώπων!
  • Προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους

Αυτή είναι η ΕΕ!

Γνωρίζεις την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά? Δεν πρόκειται για ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά είναι παντού γύρω σου: GDPR, κυβερνοασφάλεια, καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, e-privacy, λέξεις που έχουν μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτίζει μία αγορά 500 εκατ. ανθρώπων, μία αγορά ελεύθερη για όλους που προστατεύει τους πολίτες από τους ηλεκτρονικούς κινδύνους και προσπαθεί να κάνει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών καλύτερη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, βελτιώνει την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα των πολιτών καταργώντας το κόστος περιαγωγής στις κλήσεις εντός ΕΕ και ενισχύοντας τα ασύρματα δίκτυα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες, όπως το 5G δίκτυο, και στοχεύει στη δημιουργία μίας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς προς όφελος όλων μας.

Η ΕΕ συνεισφέρει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Έξυπνες πόλεις, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, κυβερνοασφάλεια και ψηφιακή προστασία. Μία σειρά καινοτόμων πολιτικών και δράσεων που αποτελούν κομμάτι της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν γνωρίζουν σύνορα. Προτεραιότητα της ΕΕ είναι να εξασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τα δεδομένα τους στις ηλεκτρονικές συσκευές τους όπου κι αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Γιατί στα δικαιώματα μας δεν υπάρχουν σύνορα στην ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια #EUmemes, εδώ.

SHARE: