Νέα προγράμματα γρήγορου ίντερνετ για 5 εκατ. άτομα, κόστους 360 εκατ. ευρώ

Νέα προγράμματα γρήγορου ίντερνετ για 5 εκατ. άτομα, κόστους 360 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και η ΓΓΤΤ παρουσίασε στην Ε.Ε. τα έργα που υλοποιούν το ευρυζωνικό πλάνο αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ιδιωτικές επενδύσεις – θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο

Του Δημήτρη Μπαλή

Το γρήγορο ίντερνετ αποτελεί αυτοσκοπό ανάπτυξης της σύγχρονης Ελλάδας. Φέρνει, επικοινωνιακά, τις απομακρυσμένες περιοχές πιο κοντά όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Το εμπόριο, ο τουρισμός, κάθε πτυχή της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής, θα αλλάξει ραγδαία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη έχουν αναπτυχθεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα γρήγορου ίντερνετ, που ορισμένα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης. Για παράδειγμα, το Rural 2 έχει προχωρήσει, έχουν τοποθετηθεί οι οπτικές ίνες σε ορεινές περιοχές, όμως δεν έχουν γίνει συνδέσεις ακόμα.

Τώρα, νέα προγράμματα θα ξεκινήσουν από το Φθινόπωρο, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 2 χρόνια.

Με γρήγορους ρυθμούς λοιπόν και σε συνεργασία με τους παρόχους ευρυζωνικής πρόσβασης, προχωρά ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την υλοποίηση των δυο, νέων μεγάλων έργων εθνικής εμβέλειας συνολικού προϋπολογισμού 360 εκατ. ευρώ που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς, τόσο σε αστικές όσο και σε νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Μέσω των ανωτέρω δράσεων επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών της χώρας, απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Σε συνέχεια της έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομίας της χρηματοδότησης για τα έργα μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (που πραγματοποιήθηκε την 10/05/2017), η ΓΓΤΤ εξειδίκευσε το πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA Plan) και τα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί έκτοτε, πραγματοποίησε δύο κύκλους διαβουλεύσεων με τους παρόχους και εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ξεκίνησε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη έγκριση των δράσεων. Η ανταπόκριση των παρόχων στις διαβουλεύσεις ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και η συνεργασία θα συνεχιστεί έτσι ώστε οι δράσεις να ενισχύσουν την αγορά τηλεπικοινωνιών με γνώμονα την άμεση ωφέλεια των πολιτών μέσω της τεχνολογικής βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών ευρυζωνικότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά των έργων με βάση το σχεδιασμό

Α. Δράση: «Superfast Broadband» (SFBB) - κόστος 300 εκατ. ευρώ, για αστικά κέντρα σε πάνω από 68 πόλεις (με Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και αφορά περίπου 1,5 εκατ. άτομα

- Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω κουπονιών για ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλής ταχύτητας (τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps) που θα καλύπτουν μέρος του εφάπαξ και του μηνιαίου κόστους σύνδεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Δικαιούχοι του κουπονιού θα είναι όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να λάβουν μια νέα SFBB υπηρεσία λιανικής (ή θα αναβαθμίσουν μια υφιστάμενη) από οποιονδήποτε πάροχο_SFBB υπηρεσιών, εντός των περιοχών όπου θα αναπτυχθούν υποδομές που θα προσφέρουν υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης_SFBB

Β. Δράση: «Regional Broadband Extension» (RBE) - Rural 2 – κόστος 60 εκατ. ευρώ, για υπερ-αστικές, αγροτικές περιοχές και αφορά περίπου 3,5 εκατ. άτομα, από 0,5 εκατ. του Rural 1

- Μέσω της δράσης θα επιτευχθεί η δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100Mbps-downlink στην συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (> 95% κάλυψη) των περιοχών που δεν έχουν (και δεν πρόκειται να αποκτήσουν βάσει των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων) γρήγορη ευρυζωνική κάλυψη .

- Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικών υπηρεσιών NGA μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για το Σχεδιασμό, Κατασκευή, Λειτουργία και Μεταβίβαση προς το Δημόσιο. Το διαγωνιστικό πλαίσιο της δράσης θα βασιστεί στο μοντέλο υλοποίησης του προηγούμενου υλοποιούμενου έργου Rural Broadband (Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα) με τις κατάλληλες προσαρμογές

- Δικαιούχοι θα είναι εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs) που θα συσταθούν ειδικά για το ως άνω ΣΔΙΤ.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας επισήμανε ότι:

«Προχωράμε με ταχύ ρυθμό στην εξειδίκευση παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών. Ο εν λόγω τομέας μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός επιταχυντής της οικονομικής ανάπτυξης. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν με ουσιαστικές προτάσεις οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών, η συνεισφορά των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις επιταχύνουν την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την αύξηση τόσο της διαθεσιμότητας, όσο και της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπερ-υψηλής ταχύτητας. Η ολοκλήρωση των δράσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της θέσης της χώρας μας στους σχετικούς δείκτες της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.»

SHARE: