Θα πληρώνουμε τους γιατρούς

Θα πληρώνουμε τους γιατρούς

Από την τσέπη τους θα πρέπει να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του δημοσίου τις επισκέψεις τους σε γιατρούς. Αιτία η αναστολή των συμβάσεων των ιδιωτών γιατρών με τον ΟΠΑΔ

Σε αναστολή των συμβάσεών τους με τον ΟΠΑΔ προχώρησαν όλοι οι ιδιώτες γιατροί, μετά τη σχετική απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, "εξαιτίας της υπέρμετρα μεγάλης καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλομένων προς τους συμβεβλημένους γιατρούς (συνολικά 350.000.000)".

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι του δημοσίου να πληρώνουν από την τσέπη τους τις επισκέψεις που θα πραγματοποιούν στους γιατρούς.

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να μην παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε εκτέλεση της σύμβασης τους με τον ΟΠΑΔ, να προβούν στην υπογραφή δήλωσης επίσχεσης ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ από 1-12-2011, να προβούν στην ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για την επίσχεση έξω από τα ιατρεία τους, ώστε να ενημερώνουν σαφώς και εγκαίρως τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, κόβοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και εισπράττοντας από αυτούς τη νόμιμη αμοιβή.

"Η σχετική απόφαση επίσχεσης των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ είναι δεσμευτική για όλους τους ιατρούς και η μη εφαρμογής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα", αναφέρει ανακοίνωση του ΙΣΑ.

SHARE:

24Media Network