Η γαλλική αγορά πουλερικών

Η γαλλική αγορά πουλερικών
PIXABAY.COM

Η Γαλλία είναι η μόνη μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών χωρών του τομέα, της οποίας η παραγωγή έχει παραμείνει στάσιμη κατά τα τελευταία 10 χρόνια, τη στιγμή που στις λοιπές χώρες αυξάνεται συνεχώς.

Η παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ευρώπη συγκεντρώνεται σε επτά χώρες (Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία), οι οποίες αντιπροσώπευαν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της κοινοτικής παραγωγής το 2016.

Μετά τη διεύρυνση του 2004 της Ε.Ε., η παραγωγή κρέατος πουλερικών αυξάνεται κατά μέσο όρο 2,1% ετησίως, και καθοδηγείται από την Πολωνία, η οποία μέσα σε 10 χρόνια έχει διπλασιάσει την παραγωγή της.

Το 2016, η Γαλλία κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των παραγωγών πουλερικών στην Ευρώπη, μετά την Πολωνία (2,26 εκ. τόνους ισοδύναμου σφαγίου) και το Ηνωμένο Βασίλειο (1,79 εκ. τόνους).

ADVERTISING

Η Γαλλία είναι η μόνη μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών χωρών του τομέα, της οποίας η παραγωγή έχει παραμείνει στάσιμη κατά τα τελευταία 10 χρόνια, τη στιγμή που στις λοιπές χώρες αυξάνεται συνεχώς.

Ειδικά στον τομέα της παραγωγής κοτόπουλου, η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρώπη και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Η Γαλλία κατέλαβε την 4η θέση, με την παραγωγή της, αν και στάσιμη από το 2010, να ανέρχεται το 2016 σε 1,07 εκ. τόνους, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες σε Ολλανδία (1,03 εκ. τόνους) και Ιταλία (1,02 εκ.τόνους), όπου υπήρξε ισχυρή αύξηση σχετικά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Εγχώρια παραγωγή

Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Τεχνικού Ινστιτούτου Πουλερικών (Institut Technique de l’Aviculture – ITAVI), η γαλλική παραγωγή πουλερικών γνώρισε σημαντική άνοδο μέχρι το 2000.

Έκτοτε και έως το 2006, έτος της κρίσης της γρίπης των πτηνών, η παραγωγή ακολούθησε αξιοσημείωτη μείωση, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πολλές εξαγωγικές αγορές έκλεισαν, και παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα έως το 2016. Από το 2007, η παραγωγή κοτόπουλων αυξάνεται ελαφρά, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,2% ετησίως.

Το 2017, η γαλλική παραγωγή πουλερικών ανήλθε, σύμφωνα με το ελληνικό γραφείο ΟΕΥ στο Παρίσι, σε 1,86 εκ. τόνους ισοδύναμου σφαγίου,αντιπροσωπεύοντας έναν κύκλο εργασιών 3,2 δισ. ευρώ. Ο κλάδος απασχολεί συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 33.220 εργαζομένους.

Η γαλλική αγορά πουλερικών
PIXABAY.COM

Από τους 1,86 εκ. τόνους πουλερικών που παρήχθησαν το 2017, οι 1,16 εκ. τόνοιαφορούσαν σε κοτόπουλα, κατέχοντας μερίδιο 62,7% επί της συνολικής παραγωγής πουλερικών. Επιπλέον, παρήχθησαν 369 χιλ. τόνοι γαλοπούλας (μερίδιο 19,9%), 204 χιλ. τόνοι πάπιας (μερίδιο 11%) και 38 χιλ. τόνοι φραγκόκοτας (μερίδιο 2%).

Σημειώνουμε ότι στη Γαλλία το κόστος παραγωγής είναι κατά 2,7% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στη χώρα λειτουργούν συνολικά 109 εκκολαπτήρια, τα οποία παράγουν περί τα 1,1 δισεκατομμύρια πουλερικά την ημέρα. Επιπλέον, υφίστανται 76 εγκεκριμένα σφαγεία, στα οποία αντιστοιχεί κύκλος εργασιών 7,04 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή κοτόπουλου, το 2016 αυτή αφορούσε κυρίως την παραγωγή κανονικών κοτόπουλων (μερίδιο 59%), κοτόπουλων μεγάλης εξαγωγής (βρίσκεται κυρίως στη Βρετάνη και την Περιοχή του Λίγηρα) (16%), κοτόπουλων που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές Label Rouge1 (αποτελεί εθνική σήμανση, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής και αποδίδεται σε υψηλής ποιότητας προϊόντα) (16%), πιστοποιημένων κοτόπουλων (Certification de conformité – CCP) (8%), βιολογικών κοτόπουλων (1%) και κοτόπουλων ΠΟΠ και ΠΓΕ (0,01%).

Εξαγωγές

Η Γαλλία κατά το 2017 εξήγαγε κρέας πουλερικών συνολικής αξίας 844 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,22% σε σχέση με το 2016. Το 53,3% των εξαγωγών αυτών αφορούσε κρέας κότας και πετεινών, ύψους 450 εκ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο στις γαλλικές εξαγωγές κοτόπουλου κατέχουν τα κατεψυγμένα, μη τεμαχισμένα κρέατα πετεινών και κοτών (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 020712) με ποσοστό 44,9% και συνολική αξία 201 εκ. ευρώ.

Ακολουθούν τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020713) με μερίδιο 23,2% και αξία 104 εκ. ευρώ, τα κατεψυγμένα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020714) με μερίδιο 16,7% και αξία 75 εκ. ευρώ και τέλος τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, μη τεμαχισμένα κρέατα πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020711) με μερίδιο 15,3% και αξία 68 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ AGROPOST

Σε ανοδική πορεία οι εξαγωγές καλοκαιρινών φρούτων

Με ΦΕΚ η παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές έως 30/8

Σώστε την άγρια ζωή της Ανταρκτικής!

SHARE:

24Media Network