Η κρίση άφησε "νηστικά" τα catering

Η κρίση άφησε "νηστικά" τα catering

Περαιτέρω υποχώρηση της ζήτησης για υπηρεσίες κέτερινγκ λόγω της ύφεσης διαπιστώνει έρευνα της Hellastat

Έντονα αρνητική επίπτωση έχει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Hellastat, η οικονομική ύφεση στη ζήτηση υπηρεσιών κέτερινγκ (catering), καθώς οι εταιρείες περιορίζουν τα κονδύλια που διαθέτουν για συνεστιάσεις, εκδηλώσεις προώθησης και διαφήμισης κ.λπ.

Παράλληλα, το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών έχει μειωθεί σημαντικά, οδηγώντας σε συγκράτηση των δαπανών για δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων.

Σημαντική πτώση έχει υποστεί και ο τομέας του αεροπορικού κέτερινγκ. Οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας δεικνύουν διαρκή πτώση, με τον αριθμό τους να μειώνεται σε 173.000 το 2011 (-9,6% έναντι του 2010), ενώ στο 11μηνο του 2012 η υποχώρηση εντάθηκε περαιτέρω σε 11,2% σε ετήσια βάση.

Οι αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν το κόστος των υπηρεσιών κέτερινγκ, μειώνοντας την ποικιλία ή την ποσότητα των παρεχόμενων γευμάτων. Η αναμενόμενη σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης το 2013 θα έχει ασφαλώς θετική επίδραση στον κλάδο.

Σύμφωνα με τη Hellastat, η επιβολή αυξημένου ΦΠΑ 23% στις επιχειρήσεις του κλάδου οδήγησε στην περαιτέρω πτώση της αγοράς, με αρκετές εταιρείες να έχουν πλέον καταστεί ζημιογόνες.

Επιπλέον, ο τομέας του κέτερινγκ υφίσταται σημαντικές καθυστερήσεις αναφορικά με την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες, τόσο ιδιωτικές εταιρείες, όσο και φορείς του Δημοσίου.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 42 επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών του εταιρειών κέτερινγκ του δείγματος το 2011 διαμορφώθηκε σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 7,6% από το 2010. Το 74% των εταιριών υπέστησαν μειωμένες πωλήσεις συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, με τη μέση υποχώρηση ανά εταιρία να φτάνει το -10,7%.

Τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα - εξαιρουμένης της σημαντικής βελτίωσης της Olympic Catering AE - υποχώρησαν κατά 29%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) σημείωσαν πτώση 42% έναντι του προηγούμενου έτους.

Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε κατά δύο περίπου μονάδες, σε 29,4%. Τα περιθώρια λειτουργικών και προ φόρων κερδών μειώθηκαν σημαντικά σε 5% και 0,7% αντίστοιχα.

Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας σχηματίστηκαν σε 1,26 και 1,14 αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν κατά μέσο όρο σε διάστημα 4 μηνών.

Το επαρκές διάστημα αποπληρωμής των προμηθευτών (6 μήνες) διαμόρφωσε τον εμπορικό κύκλο στις -37 ημέρες. Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης επιδεινώθηκε σε 2,4 προς 1 (ελληνική οικονομία: 0,9 προς 1).

Η μέση αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RοΕ) το 2011 υποχώρησε σημαντικά στο 4,2%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network