Οι 3 άμεσες προκλήσεις των τραπεζών: Αναβαλλόμενος Φόρος, "κόκκινα" δάνεια και υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης

Οι 3 άμεσες προκλήσεις των τραπεζών: Αναβαλλόμενος Φόρος, "κόκκινα" δάνεια και υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης

Αγώνας δρόμου για την ουσιαστική εξυγίανση των τραπεζών. Παράλληλα, θα αυξήσουν και την αξία τους, από τη σημερινή, χαμηλή αποτίμηση που έγινε από τους ιδιώτες επενδυτές κατά την τοποθέτησή τους στην τρέχουσα ανακεφαλαιοποίηση.

Μετά την επιτυχή έκβαση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ο αγώνας δρόμου για την ουσιαστική εξυγίανσή τους, συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν και την αξία τους, από τη σημερινή, χαμηλή αποτίμηση που έγινε από τους ιδιώτες επενδυτές κατά την τοποθέτησή τους στην τρέχουσα ανακεφαλαιοποίηση.

Η Alpha Bank αποτιμήθηκε στα 500 εκατ. ευρώ, η Eurobank στα 235 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα στα 70 εκατ. ευρώ και η τράπεζα Πειραιώς στα 18 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιώτες επενδυτές τοποθέτησαν περίπου 5 δις. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα το σύνολο του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανέρχεται σε περίπου 350 δισ. ευρώ. 

1.Αναβαλλόμενος Φόρος

Σύμφωνα με συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα κληθούν να αντικαταστήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο (δηλαδή τις λογιστικές διαφορές) με πραγματικά κεφάλαια. Αυτό, εφόσον αποφασιστεί δε θα αφορά μόνο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων. Εκτιμάται ότι η απόφαση δε θα είναι άμεση, καθώς κανένα από τα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα δεν έχει αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από την χρηματοπιστωτική κρίση, ωστόσο η ΕΚΤ εξετάζει τη σταδιακή μείωσή του, που σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει είτε να προβούν σε ενέργειες που θα δημιουργήσουν εσωτερικά κεφάλαιο ή θα αναζητήσουν νέα κεφάλαια από τις αγορές.

Είναι ενδεικτικό ότι τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση ανέρχονται σε 33 δις. ευρώ, εκ των οποίων τα 19 δις. ευρώ αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενο φόρο. Μάλιστα, κάθε μία τράπεζα έχει από 4 έως 5 δις. ευρώ αναβαλλόμενο φόρο ο οποίος προσμετράται ως εποπτικό κεφάλαιο, τουλάχιστον προς το παρόν.

2. Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων ύψους, τουλάχιστον 100 δις. ευρώ, θα «ροκανίσει» σημαντικό μέρος των υπαρχόντων ιδίων κεφαλαίων καθώς οι τράπεζες θα κληθούν να πουλήσουν μέρος αυτών προκειμένου να εξυγιάνουν το σκέλος του ενεργητικού τους, μειώνοντάς το παράλληλα. Η ευρωπαϊκή εποπτεία όσον αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι ασφυκτική και θα γίνεται ανά τρίμηνο. Η ενεργή διαχείριση ξεκινά τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους με διεθνή σύμβουλο που θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και η πρώτη αξιολόγηση της πορείας θα γίνει στο τέλος Μαΐου του 2016.

3. Υλοποίηση Σχεδίων Αναδιάρθρωσης

Στον τελικό υπολογισμό των ποσών των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου κάθε τράπεζας, έχουν συνυπολογιστεί και τα ποσά των κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί οι τράπεζες να απελευθερώσουν ή να δημιουργήσουν με ίδια μέσα, με πωλήσεις μη στρατηγικών επενδύσεων τους, κλπ καθώς και με μέτρα λειτουργικών αλλαγών που περιέχονται στα επικαιροποιημένα προγράμματα αναδιάρθρωσής τους. Επομένως στο βαθμό που οι στόχοι αυτοί δεν επιτευχθούν, θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες ανάγκες νέων κεφαλαίων στο εγγύς μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ανακεφαλαιοποίηση
SHARE:

24Media Network