Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

«Να μετουσιώσουμε το όραμα σε πράξη άμεσα», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θόδωρος Φέσσας κατά την έναρξη του συνεδρίου για την ψηφιακή στρατηγική στη χώρα μας. Χορηγός του συνεδρίου είναι η 24MEDIA

Του Παναγιώτη Μαρκίδη

«Ο εθνικός μας στόχος είναι μέχρι το 2021 η Ελλάδα να έχει αναπτύξει μία ισχυρή ψηφιακή βάση, ώστε στη συνέχεια να κάνει το άλμα. Διότι σήμερα, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, άλμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Το όραμά μας είναι, με συντεταγμένη στρατηγική, αποτελεσματική διακυβέρνηση και άφθονη προσπάθεια σε βάθος 10-15 ετών να ανήκουμε στις ψηφιακά ώριμες χώρες της Ευρώπης», τόνισε ο Θόδωρος Φέσσας, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κατά την έναρξη συνεδρίου του ΣΕΒ για την ψηφιακή στρατηγική στη χώρα μας, χορηγός του οποίου είναι η 24MEDIA.

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για την ενιαία ψηφιακή αγορά, Άντρους Άνσιπ, ο οποίος στην επίσημη τοποθέτησή του τόνισε ότι όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Ο Άντρους Άνσιπ είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, ο οποίος ηγήθηκε του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας του προς την πλέον επιτυχημένη ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Μιλώντας για την Ελλάδα επεσήμανε ότι παραμένει χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο αν και υπάρχουν κινήσεις, όπως είναι η διαμόρφωση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως θετικές. Όπως θετικό στοιχείο είναι και η ύπαρξη μίας αναπτυσσόμενης startup σκηνής με αρκετές εταιρείες που κινούνται με γρήγορους ρυθμούς, με τον κ. Άνσιπ να κάνει επιπλέον λόγο για τη δημιουργία στην Ελλάδα κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με κοινοτικά κονδύλια.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος κάλεσε ακόμη την ελληνική κυβέρνηση να προσαρμόσει στις καινούριες συνθήκες, που αφορούν στην ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων, την εγχώρια νομοθεσία και να επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να διαχειρίζονται επιχειρησιακά δεδομένα που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Ακόμα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ελλήνων εργαζομένων, οι οποίες είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό.

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Το γεγονός ότι πολύ σύντομα το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, επεσήμανε και ο Θόδωρος Φέσσας. «Σήμερα, η συνολική συνεισφορά του ψηφιακού, στην ελληνική οικονομία δεν ξεπερνά το 16,3% του ΑΕΠ τη στιγμή που ο μέσος για την Ευρώπη είναι 25%, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης της Accenture. Ζούμε και εργαζόμαστε στην Ευρώπη, η ψηφιακή ενοποίηση της οποίας θα συνεισφέρει 415 δισ. ευρώ ετησίως στην ευρωπαϊκή οικονομία και θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

«Καταθέτουμε τις προτάσεις μας για μία στρατηγική, και ένα συγκεκριμένο, ποσοτικοποιημένο οδικό χάρτη που, αν εφαρμοστεί, μπορεί να αυξήσει επιπρόσθετα τον εθνικό μας πλούτο κατά περίπου 7,6 δισ. ευρώ, μέχρι το συμβολικό ορόσημο του 2021, συνεισφέροντας μία αύξηση 4% στο ΑΕΠ της χώρας και τουλάχιστον 50.000 νέες, μόνιμες και καλές θέσεις απασχόλησης. Πρέπει αυτό το όραμα, αυτή την αύξηση του εθνικού μας πλούτου να τα μετουσιώσουμε σε πράξη άμεσα», συνέχισε ο Θόδωρος Φέσσας.

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Κατέθεσε επίσης έναν δεκάλογο με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας:

-Το εθνικό ψηφιακό όραμα πρέπει να συνενωθεί με την εθνική στρατηγική μεταρρύθμισης και η πολιτική ηγεσία πρέπει να δεσμευτεί για την υλοποίησή του. Ο πρωθυπουργός πρέπει να έχει, για την εθνική ψηφιακή στρατηγική, έναν κεντρικό ρόλο στην εποπτεία και στην παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης.

-Η ψηφιακή στρατηγική θα πρέπει να υπερβαίνει τον στενό κύκλο ζωής μιας κυβέρνησης. Καλείται να αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο με ευρύτερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συναινέσεις.

-Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας απαιτεί μηχανισμό ισχυρής διακυβέρνησης, που θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει την υποστήριξη της ψηφιακής στρατηγικής από τα ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης. Σε αυτό το επίπεδο κρίνουμε απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις.

-Η ανάληψη και απόδοση ευθύνης αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής. Απαιτείται η καθιέρωση ενός δομημένου πλαισίου ανάληψης αρμοδιοτήτων, και καθορισμού επί μέρους στόχων και ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

-Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για ανοιχτά δεδομένα, που θα ρυθμίζει την χρήση τους και παράλληλα θα διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής, αποτελεί μία κρίσιμη προϋπόθεση επιτυχίας της Ψηφιακής Στρατηγικής.

-Η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών σε όλη την επικράτεια της χώρας αποτελεί αναγκαιότητα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Θα εξασφαλίσει αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και θα οδηγήσει στην καινοτομία και τη βελτίωση των υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης αναδυόμενων και προηγμένων τεχνολογιών.

-Η εκπόνηση από την πολιτεία ενός σχεδίου εξωτερικής ανάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και έργων που θα υλοποιηθούν μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου να επιταχύνουμε την ψηφιακοποίηση των υπηρεσιών.

-Ο βασικός στόχος της ψηφιακής στρατηγικής δεν θα πρέπει να είναι κυρίως η απορρόφηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, όπως συχνά γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά η προσεκτική στόχευση σε υποδομές, κλάδους της οικονομίας και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν άμεσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

-Το ψηφιακό είναι ένα πραγματικά διατομεακό θέμα που επηρεάζει όλους τους τομείς πολιτικής. Όταν απαιτείται νέα νομοθεσία ή εκσυγχρονισμός παλαιότερης, αυτή θα πρέπει να γίνεται ψηφιακή εξ ορισμού και να παίρνει υπόψη τον ψηφιακό της αντίκτυπο, ανεξάρτητα από τον τομέα πολιτικής.

-Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το καύσιμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Πρέπει να αναληφθεί στοχευμένη δράση για την ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας και του εργατικού της δυναμικού ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιακή ένταξη των πολιτών στην κοινωνία.

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Στο συνέδριο του ΣΕΒ για την ψηφιακή στρατηγική συζητούνται και δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως:

-Μπορεί η Ελλάδα να κάνει τώρα το ψηφιακό άλμα που απαιτείται;

-Πόσο προβλέπεται να αυξηθεί ο εθνικός πλούτος και οι θέσεις εργασίας εάν εφαρμόσουμε ένα σύνολο καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτικής στο κράτος και στην οικονομία;

-Πώς θα γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ελληνική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις; 

-Ποιες είναι οι αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το ελληνικό fintech;

-Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος με εργαλείο την ψηφιακή διακυβέρνηση, ώστε να πετύχουμε διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και την ανταποδοτικότητα υπηρεσιών.

-Ποιες ψηφιακές δεξιότητες απαιτούνται όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και σε όλη την αλυσίδα αξίας;

Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC
Συνέδριο για την ψηφιακή στρατηγική: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αύξηση του εθνικού μας πλούτου
MENELAOS MYRILLAS / SOOC

φωτογραφίες από sooc

SHARE:

24Media Network