Οι σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές στην υπηρεσία του καρδιαγγειακού ασθενή

Οι σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές στην υπηρεσία του καρδιαγγειακού ασθενή

Ο Δ.ρ. Βάιος Τζίφος αποκαλύπτει τις πιο σύγχρονες μεθόδους θεραπείας για καρδιαγγειακούς ασθενείς.

Η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης την τελευταία 10ετία επιτρέπει την αντιμετώπιση όλο και πιο δύσκολων περιστατικών με όλο και λιγότερες τραυματικές μεθόδους και τεχνικές, προς όφελος των ασθενών.

Το ίδιο συμβαίνει και στο πεδίο της επεμβατικής καρδιολογίας που παρατηρείται αλματώδης ανάπτυξη, δίνοντας τη δυνατότητα διενέργειας σύμπλοκων επεμβάσεων με ελάχιστα επεμβατικό, μη-χειρουργικό τρόπο, επιτρέποντας την ταχεία ανάρρωση του ασθενούς, την ελαχιστοποίηση της διάρκειας νοσηλείας, την ταχεία επάνοδο στις δραστηριότητές του αλλά και εξοικονόμηση πόρων.

Έτσι, σήμερα, περιπτώσεις ασθενών με σύμπλοκη στεφανιαία νόσο που παραδοσιακά θα υποβάλλονταν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, αντιμετωπίζονται επεμβατικά με εξαίρετα αποτελέσματα. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν: η στεφανιαία νόσος 3 αγγείων με πολλαπλές βλάβες, η νόσος του κυρίως στελέχους και οι χρονίως αποφραγμένες στεφανιαίες αρτηρίες. Η επιτυχής αντιμετώπιση γίνεται με νεότερες τεχνικές αγγειοπλαστικής και με τοποθέτηση τέταρτης γενιάς stent και φαρμακευτικώς επικαλυμμένων μπαλονιών (drug eluting balloons).

Πρόσφατες μελέτες στην στεφανιαία νόσο κυρίως στελέχους έδειξαν εφάμιλλα μακροχρόνια αποτελέσματα της αγγειοπλαστικής με την καρδιοχειρουργική επέμβαση (bypass) με σαφώς λιγότερο επεμβατικό τρόπο, επιτρέποντας την άμεση επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες. Το νοσοκομείο μας αποτελεί κέντρο αναφοράς (center of excellence) για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των προαναφερθέντων παθήσεων, έχοντας επιδείξει μεγάλη σειρά επιτυχών επεμβάσεων σύμπλοκης στεφανιαίας νόσου με επεμβατικό τρόπο, αντάξιο κέντρων αριστείας του εξωτερικού.

Άλλο ένα πεδίο αλματώδους εξέλιξης της επεμβατικής καρδιολογίας είναι ο τομέας των βαλβιδοπαθειών και δη της διαδερμικής (μη χειρουργικής) αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας (TAVI). Αν ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας της χειρουργικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας, ο 21ος είναι της επεμβατικής.

Η TAVI πλέον αποτελεί εγκεκριμένη και αξιόπιστη μέθοδο αντιμετώπισης για ασθενείς υψηλού ή μετρίου χειρουργικού κινδύνου και σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνυται και σε ασθενείς μικρού κινδύνου. Εκτός από την αορτική, η πρόοδος συνεχίζεται και σε άλλες βαλβίδες, όπως για παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις ανεπάρκειας ή στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδας.

Εκτός από την καρδιά, οι επεμβατικές μέθοδοι και τεχνικές επεκτείνονται και στην αντιμετώπιση της περιφερικής αγγειακής νόσου. Σήμερα στη χώρα μας, γίνονται ετησίως περίπου 5.000 ακρωτηριασμοί κάτω άκρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να μειωθούν θεαματικά με αυτές τις σύγχρονες τεχνικές. Η αγγειοπλαστική στα κάτω άκρα συνδράμει καταλυτικά στη διάσωση του διαβητικού ποδιού και στην αντιμετώπιση των ασθενών με κρίσιμη ισχαιμία κάτω άκρων.

Μετά την πρόληψη, η ολιστική αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου θα επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των ασθενών.

του Βάιου Τζίφου, Διευθυντή Γ΄ Καρδιολογικού Τμήματος- Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ερρίκος Ντυνάν Hospital

Center

Οι σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές στην υπηρεσία του καρδιαγγειακού ασθενή