Ζητούνται επιπλέον 600 εκατ. ευρώ για τη φαρμακευτική δαπάνη

Από αριστερά: Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Χειμώνας

Τις προτάσεις που κατέθεσαν στον Πρωθυπουργό σχετικά με τη φαρμακευτική πολιτική, παρουσίασαν σήμερα οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας.

Έντονα ανήσυχοι είναι οι εκπρόσωποι του φαρμακευτικού κλάδου στη χώρα μας, διαβλέποντας από η μια μεριά τις επιβαρύνσεις για τις εταιρείες να αυξάνονται ραγδαία και από την άλλη την ανυπαρξία διάθεσης από την Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες στο πεδίο της φαρμακευτικής πολιτικής. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο προτάσεων ώστε να συνεργαστούν με την Πολιτεία και να μπορέσουν να είναι βιώσιμες. Πρώτο μέλημα είναι η αύξηση των κονδυλίων κατά περίπου 600 για φάρμακα, λόγω των αυξημένων αναγκών για εμβόλια, την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και εξειδικευμένες εισαγωγές.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ανέφερε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας, οι συνολικές επιβαρύνσεις από clawback και rebate (υποχρεωτικές επιστροφές χρημάτων και εκπτώσεις) για το 2019 έχουν φτάσει στα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ κλιμακώνονται ανεξέλεγκτα τη φετινή χρονιά. Μάλιστα όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ κ. Μιχάλης Χειμώνας, μόνο το clawback της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για φέτος, αν εξακολουθήσει να κινείται με τους τωρινούς ρυθμούς, θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ!

Οι φαρμακευτικές εταιρείες αναφέρουν ότι ο υπάρχων προϋπολογισμός για φάρμακα δεν επαρκεί ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες εμβολιασμού, που εκτιμώνται στα 200 εκατ. ευρώ, οι ανασφάλιστοι πολίτες -δαπάνη που εκτιμάται στα 290 εκατ. ευρώ- και η εισαγωγή φαρμάκων από την θυγατρική του ΕΟΦ, το ΙΦΕΤ, που εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των συγκεκριμένων κονδυλίων διαμορφώνεται συνολικά στα 600 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να βρεθεί κονδύλι εκτός του κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα που συνολικά δεν ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου και ο κ. Μιχάλης Χειμώνας, παρουσίασαν πριν λίγο ένα πλέγμα προτάσεων που συναρθρώνονται σε 7 πυλώνες δράσεων. Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ σημείωσαν πως το προτεινόμενο στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο και έχει κατατεθεί ήδη στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης, αλλά και της μακράς εμπειρίας του κλάδου, ενώ λαμβάνει υπόψη τα διεθνή αλλά και τα ελληνικά δεδομένα καθώς και στοιχεία που έχουν προκύψει από πρόσφατη εξειδικευμένη έρευνα και μελέτη (Deloitte 2020).

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στον επαναπροσδιορισμό του Φαρμακευτικού Προϋπολογισμού ο οποίος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον, πως είναι ανεπαρκής και δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη επανεξετάζονται οι δαπάνες Υγείας, είναι η ώρα να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός φαρμάκου στη χώρα μας κινούμενος σε ρεαλιστική και επιστημονική βάση. Λ

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση των προσπαθειών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ως αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ορθολογικό και αποδοτικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η προτεινόμενη επίτευξη του στόχου εδράζεται πάνω σε μια νέα αρχιτεκτονική διαχείρισης ασθενών που αντικαθιστά το νοσοκομειοκεντρικό σύστημα και προβλέπει τη ριζική αλλαγή της νοοτροπίας χρήσης φαρμάκων.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην επαναξιολόγηση του μηχανισμού επιστροφών (clawback), του οποίου το συνεχώς και ανεξέλεγκτα αυξανόμενο ύψος αποτελεί βασική απειλή της βιωσιμότητας του συστήματος. Τα στοιχεία του α΄ τριμήνου του 2020, όπως και τα αντίστοιχα του α΄ τριμήνου του 2019, καταδεικνύουν αύξηση της υπέρβασης κατά 45% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Στόχος των προτεινόμενων δράσεων είναι η διασφάλιση της προσιτής, ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης νέων καινοτόμων θεραπειών στην Ελληνική αγορά, μέσω μίας αποτελεσματικής, δυναμικής και συνεχούς διαδικασίας Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment-HTA). Α

Ο πέμπτος πυλώνας αφορά στην αναπτυξιακή διάσταση του κλάδου και την προώθηση των επενδύσεων. Στο νέο οικονομικό υπόδειγμα που χρειάζεται η χώρα ο φαρμακευτικός κλάδος μπορεί να έχει κομβικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο πως αποτελεί τον τρίτο εξαγωγικό κλάδο της χώρας. Ένα πεδίο στο οποίο τα πρώτα δείγματα, όπως η φορολογική έκπτωση 200% των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη είναι σαφώς ενθαρρυντικά σημείωσαν οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ. Παράλληλα, και στο πεδίο της κλινικής έρευνας, όπου ο συμψηφισμός του clawback με επενδύσεις σε κλινική έρευνα είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα, που πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου ώστε να πολλαπλασιαστούν οι επενδύσεις και τα οφέλη των κλινικών μελετών στη χώρα μας για όλους: ασθενείς, υποδομές νοσοκομείων & συστήματος υγείας, ασθενείς, οικονομία.

Ο έκτος πυλώνας είναι η περαιτέρω αξιοποίησή των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία και διακυβέρνηση όλων των οργανισμών που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης.

Ο έβδομος πυλώνας αφορά στην προώθηση ενός ισχυρού πλαισίου συνεργασίας φαρμακοβιομηχανίας-Πολιτείας για την προαγωγή της κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης. Η υιοθέτηση καλών πρακτικών, η τήρηση και η προαγωγή της νομιμότητας και της διαφάνειας, η ηθική και δεοντολογική λειτουργίας του συστήματος υγείας αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για τη διασφάλιση της δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις αναγκαίες για εκείνους θεραπείες, τη στήριξη του έργου των Ελλήνων επιστημόνων, την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας αλλά και την ευνοϊκή εκδήλωση της επιχειρηματικότητας.

SHARE:

24Media Network