Ανακοίνωση: HSBC Ελλάδος

Ανακοίνωση: HSBC Ελλάδος

Η HSBC Continental Europe («HBCE»), έμμεση θυγατρική της HSBC Holdings plc, ανακοινώνει ότι ήρθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την πώληση των εργασιών του ελληνικού υποκαταστήματός της («HSBC Continental Europe, Ελλάδος») στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της διαδικασίας πληροφόρησης και διαβούλευσης της HBCE με τα σωματεία και τα συμβούλια εργαζομένων της. Η ολοκλήρωση της σκοπούμενης συναλλαγής τελεί υπό τις διοικητικές εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.

Στο πλαίσιο της πώλησης αυτής, το σύνολο του απασχολούμενου κατά την ολοκλήρωση της σκοπούμενης συναλλαγής προσωπικού της HSBC Continental Europe, Ελλάδος, θα μεταβιβαστεί στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.

Η σκοπούμενη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα