Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022 Ομίλου ΔΕΗ

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €429,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2022 από €471,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021 - Ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων για ένα ακόμη τρίμηνο

  • Επιβεβαίωση του στόχου για το 2022 για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021
  • Συμφωνία με την Volterra για την αγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 112MW
  • Προσήλωση στο επενδυτικό σχέδιο:
  • Αυξημένες επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής – στόχος για αύξηση των επενδύσεων στα επόμενα τρίμηνα σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Πλάνο
  • Εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ ισχύος άνω των 4GW

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 Παράρτημα: Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης – “ΕΔΜΑ”.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα