Δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας η γνωμοδότηση του ΝΣΚ κατά της απόφασης ΔΟΑΤΑΠ

Δεκτή γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως.

Η απόφαση αυτή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναμένεται να ανακληθεί άμεσα.

Σύμφωναμε δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας, κ. Νίκης Κεραμέως, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα προχωρήσουν σύντομα «στην αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του, της προσαρμογής του στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και της ευθυγράμμισής του με τοδιεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.»

Αναλυτικάη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

Δεκτή από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, έγινε η υπ' αριθμ.129/2020/10-8-2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)αναφορικά με την απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση αλλοδαπώντίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως, μετά από ερώτημα που υπέβαλε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, τηνδιασύνδεση του με την βιομηχανία και την κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό ΠανεπιστήμιοΚύπρου, είναι ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσφέρει πέρα των 90 προγραμμάτων σπουδών με συμβατική και εξαποστάσεως φοίτηση.

Ειδικότερα, η εξ αποστάσεως Μονάδα Εκπαίδευσης του EUC δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, που κατοικούν μακριά από εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν μπορούν να αφήσουν την δουλειά τους ή τηνοικογένεια τους να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόποπου ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες.

Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών,φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/ο μεντορισμός των φοιτητών (από τοακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης(περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕυρωπαϊκούΠανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή να επικοινωνήσετε στο email info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

24MEDIA NETWORK

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ GOOD NEWS