ελίν: Αυξημένη κερδοφορία παρά την έντονη μεταβλητότητα της εσωτερικής αγοράς

ελίν: Αυξημένη κερδοφορία παρά την έντονη μεταβλητότητα της εσωτερικής αγοράς
UNSPLASH

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν ανήλθε κατά το α’ τρίμηνο του 2023 σε €604,62 εκατ. έναντι €835,24 εκατ. του α’ τριμήνου του 2022, ως αποτέλεσμα των μειωμένων πωλήσεων του τομέα του Διεθνούς Εμπορίου, αλλά και των μειωμένων τιμών του πετρελαίου.

Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €15,568 εκατ. έναντι €12,744 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 22%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,972 εκατ. έναντι €5,489 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 27%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBΙT) κατά το α’ τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε κέρδη €5,34 εκατ. έναντι €3,92 εκατ. του τριμήνου του 2022.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία, κατά το α’ τρίμηνο του 2023 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,612 εκατ. έναντι €5,064 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Επιπλέον, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €3,642 εκατ. έναντι €2,366 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 53,93%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 η αγορά παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα που οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα για την εσωτερική αγορά. Το προεκλογικό κλίμα επιβάρυνε την πορεία της οικονομίας επηρεάζοντας την ανάπτυξη βασικών κλάδων, όπως οι μεταφορές και οι κατασκευές, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις αύξησαν το κόστος υλικών και υπηρεσιών. Παράλληλα, το πλαφόν στα καύσιμα μείωσε το περιθώριο κέρδους τους στην εσωτερική αγορά σε σύγκριση με το 2022, ο δε θερμός χειμώνας οδήγησε σε σημαντική μείωση των πωλήσεων. Τα αρνητικά αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς όμως, αντισταθμίστηκαν από την αυξημένη κερδοφορία της δραστηριότητας του Διεθνούς Εμπορίου, των Στερεών Καυσίμων και της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ελίν διατηρεί θετικές τις προοπτικές για την πορεία ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς το επόμενο διάστημα, ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας του τουρισμού, σε συνδυασμό με την διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας. Θετική προβλέπεται και η συνολική πορεία της χώρας, η οποία αναμένεται να ανακάμψει μετά από το κλίμα αβεβαιότητας της προεκλογικής περιόδου αν και οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, δεν πρέπει να αγνοηθούν.

Τέλος, η πορεία του τουρισμού, οι κλιματολογικές συνθήκες αλλά και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τη διατήρηση του πλαφόν στην εσωτερική αγορά είναι σημαντικοί παράγοντες για την αναπτυξιακή πορεία της ελίν, ενώ οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία περιπλέκουν το οικονομικό περιβάλλον, δυσχεραίνοντας τις προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2023, ιδιαίτερα για τη δραστηριότητα του Διεθνούς Εμπορίου.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα