ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015

Αρχές Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2014

Το BusinessBooks σας προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση, καθώς και για να ενημερωθείτε για όλα τα λογιστικά και τα φοροτεχνικά ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Σας προτείνει τα εξής σύγχρονα και επικαιροποιημένα βιβλία:

ΦΠΑ – Δηλώσεις στην πράξη (16η έκδοση 2015)

Εξετάζονται τα εξής θέματα: νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. - ενδοκοινοτικές συναλλαγές, απαλλαγές - επιστροφές Φ.Π.Α. - intrastat – listing, καθεστώτα Φ.Π.Α., τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α., απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., συντελεστές Φ.Π.Α., ακίνητα που υπάγονται στον Φ.Π.Α., συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. - διακανονισμοί παγίων, εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη.

Φορολογικά – Φοροτεχνικά – Φορολογικές Δηλώσεις στην Πράξη (17η έκδοση)

Καλύπτει τα εξής θέματα: κέρδη με βάση απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.), ατομική δήλωση και προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος, διανομή κερδών επιχειρήσεων - λογιστικές εγγραφές – πρόστιμα, συμπληρωμένα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ. - ΕΝ.Φ.Ι.Α., τεχνικές επιχειρήσεις - γεωργικές επιχειρήσεις – αγρότες - βιομηχανικές επιχειρήσεις - ελευθέρια επαγγέλματα – σωματεία, εφαρμογή της φορολογίας με παραδείγματα στην πράξη.

Εργατικά – μισθοδοσίες – ασφαλιστικά – παραδείγματα δηλώσεις στην Πράξη (18η Έκδοση 2015)

Αναλύονται τα εξής θέματα: προσλήψεις - απολύσεις - παρακράτηση Φ.Μ.Υ. για μισθωτούς, Κυριακές - εξαιρέσιμες γιορτές - νύκτες – μισθοί, χρονικά όρια υπερωρίας - υπερεργασίας – ημερομίσθια, δώρα εορτών - αμοιβές εκτός έδρας - ποσοστά Ι.Κ.Α., άδειες, διαθεσιμότητα - ασθένεια μισθωτών – στράτευση, πίνακες αποζημιώσεων - πίνακες αδειών - πίνακες επιδομάτων, τεχνικός ασφαλείας - γιατρός εργασίας - Α.Π.Δ., λογιστικές εγγραφές και παραδείγματα στην πράξη.

Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες) 2015

Περιέχει αναλύσεις και παραδείγματα για τον υπολογισμό των τεκμηρίων καθώς και για την διαδικασία ελέγχου του εισοδήματος (πόθεν έσχες) του φορολογούμενου. Συνοδεύεται από CD, το οποίο μεταξύ άλλων περιέχει υπόδειγμα του εντύπου “Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης”, καθώς και τις ΠΟΛ. 1131/2006 και ΠΟΛ. 1151/2008 με θέμα την “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες”.

ΦΠΑ - Ανάλυση Ερμηνεία 2015

Περιλαμβάνει κώδικα ΦΠΑ ενημερωμένο μέχρι το Ν. 4316/2014, βασικές έννοιες, επισημάνσεις σε κάθε άρθρο, ερμηνεία - ανάλυση σε κάθε άρθρο με τη μορφή ερώτηση – απάντηση, αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες και νομολογία δικαστηρίου Ε.Ε μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2015, συνδυαστική ανάλυση με Ε.Λ.Π και Κ.Φ.Δ, αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών όπου η παρουσίαση του καθενός, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει: αναλυτική παρουσίαση των εκπιπτόμενων και μη δαπανών σύμφωνα με το νέο Κ.Φ.Ε, λογιστικό χειρισμό, σχετική νομοθεσία. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη. Παρατίθεται παράρτημα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και με παραδείγματα, οι τεχνικές ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλα τα λογιστικά βιβλία που προσφέρει το BusinessBooks.

Το BusinessBooks έρχεται κοντά σας με το φυσικό βιβλιοπωλείο που άνοιξε στην καρδιά της Αθήνας, πέντε λεπτά από το σταθμό μετρό Πανεπιστήμιο! Στη Μαυρομιχάλη 5, μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιχειρησιακά βιβλία για Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Λογιστικά-Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Πληροφορική, Δίκαιο, Αυτοβελτίωση. Επισκεφθείτε το μοναδικό εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο επιχειρησιακών βιβλίων!

SHARE:

24Media Network