Φροντίζουμε τους πληγέντες του Δήμου Καρδίτσας … Με όλη μας την καρδιά!

Φροντίζουμε τους πληγέντες του Δήμου Καρδίτσας … Με όλη μας την καρδιά!

Πράξη φροντίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνέχεια της κακοκαιρίας «Ιανός»

Η AB Bασιλόπουλος φροντίζει τους πληγέντες του ΔήμουΚαρδίτσας, που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τις καταστροφικές συνέπειες πουάφησε πίσω της η κακοκαιρία «Ιανός».

Μεόλη της την καρδιά και σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, προσφέρει προϊόντα (εμφιαλωμένο νερό και τρόφιμαμακράς διάρκειας), στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας για την κάλυψηβασικών αναγκών.

Μεαυτόν τον τρόπο, η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει -για μια ακόμη φορά- με πράξειςεκείνους που σήμερα μας χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.

SHARE: