Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπογράφει τη «Χάρτα Διαφορετικότητας»

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπογράφει τη «Χάρτα Διαφορετικότητας»

– Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης στον εργασιακό τομέα και υποστηρίζει έμπρακτα προσπάθειες που προάγουν τη διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία προχώρησε στην υπογραφή της «ΧάρταςΔιαφορετικότητας», μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προωθείταισε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. από το 2004 ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει σταθερά, για περισσότερααπό 57 χρόνια, στην ανάπτυξη και τηνπρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της, προσφέροντας στους εργαζόμενους της ένα αξιοκρατικό,ποιοτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Ως εταιρεία αναγνωρίζει ότι ηδιαφορετικότητα στον χώρο εργασίας αποφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλαπλάεπίπεδα, πολλά εκ των οποίων είναι οφέλη και για την ίδια την επιχείρηση, όπωςη ενίσχυση της παραγωγικότητας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας, η προσέλκυσηκαι διατήρηση ταλαντούχων επαγγελματιών, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και τηςδημιουργικότητας.

Η κυρία ΕλένηΔρακοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ανέφερε «Είμαστευπερήφανοι διότι παρά τις δύσκολες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τηρούμετις δεσμεύσεις μας απέναντι στους εργαζομένους μας, προσφέροντας ποιοτικέςθέσεις εργασίας μέσα σε ένα σταθερό και αξιοκρατικό περιβάλλον που διέπεται απότις αρχές της ισοτιμίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα».

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα