Η ELBISCO έλαβε πιστοποίηση «TÜV AUSTRIA Covid Shield» στο επίπεδο "Excellent" για την εφαρμογή μέτρων προστασίας ενάντια στη νόσο COVID-19

Η ELBISCO έλαβε πιστοποίηση «TÜV AUSTRIA Covid Shield» στο επίπεδο "Excellent" για την εφαρμογή μέτρων προστασίας ενάντια στη νόσο COVID-19

Η ELBISCO έλαβε την πιστοποίηση «TÜV AUSTRIA Covid Shield» στο επίπεδο "Excellent" από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas, για την πολιτική και τα μέτρα που εφαρμόζει, με σκοπό την πρόληψη της εισδοχής και της διασποράς της νόσου του κορονοϊού στις εγκαταστάσεις της.

Η πιστοποίηση δόθηκε μετά από διαδικασία επιθεώρησης, στη βάση μιας σειράςκριτηρίων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση τωναπαραίτητων ενεργειών, τη διάθεση επαρκών πόρων και μέσων, τους μηχανισμούςπαρακολούθησης, αλλά και τη διαρκή επικαιροποίηση της πολιτικής της, σύμφωνα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες των αρχών.

«Στην Elbisco διαχειριζόμαστε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, με κύριο μέληματην ασφάλεια, την υπευθυνότητα, το σεβασμό στους ανθρώπους μας και στιςοικογένειές τους, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Η πιστοποίηση Covid Shield επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας σεαυτή την προσπάθεια. Συνεχίζουμε να είμαστε σε εγρήγορση, να ακολουθούμε κατάγράμμα τις οδηγίες των αρχών και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιανα παραμείνουμε όλοι ασφαλείς.»δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νικόλαος Βουδούρης.

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «TÜV AUSTRIA Covid Shield» αναπτύχθηκε από τονανεξάρτητο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας, τηςασφάλειας και της επιχειρηματικής συνέχειας. Αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούςπου διαθέτουν χώρους συνάθροισης, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους.

SHARE: