Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο της Στρατηγικής της ΜΕΓΑ

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο της Στρατηγικής της ΜΕΓΑ

Η ΜΕΓΑ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων Ατομικής Υγιεινής στην Ευρώπη.

Η ηγετική της θέση στην αγορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαχρονική εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητές της. Η συστηματική παρακολούθηση επικαιροποιημένων κριτηρίων ESG* για την προώθηση της καλής διακυβέρνησης και του βιώσιμου επιχειρείν, καθώς και η περιοδική δημοσιοποίηση των σχετικών επιδόσεων επιτρέπει στην 100% ελληνική εταιρεία να λειτουργεί με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στους τρείς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον – Κοινωνία – Οικονομία.

*Environment – Social – Governance

Η ΜΕΓΑ αποδεικνύει έμπρακτα την ιδιαίτερη ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, ακολουθώντας διαχρονικά μια πορεία ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληθώρα δράσεων δημιουργίας θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου.

Ευθυγράμμιση με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΜΕΓΑ έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals). Η εταιρεία συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Έμπρακτη συνεισφορά στους παρακάτω στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Act Green:

Η ΜΕΓΑ έχει σχεδιάσει το Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green, με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που περιλαμβάνει τρεις χρονολογίες – σταθμούς: 2023 – 2030 – 2050.

Συγκεκριμένα, με το Act Green στοχεύει στην δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).

Στα πλαίσια του προγράμματος Act Green, έχει θέσει τους κάτωθι σημαντικούς στόχους, τους οποίους η εταιρεία υπηρετεί με συνέπεια:

1. Χρήση βαμβακιού, όπου είναι τεχνικά εφικτό, εδώ και δεκαετίες. Η ΜΕΓΑ ως παραγωγός βαμβακιού, γνωρίζει βαθιά τα προτερήματα της 100% φυτικής αυτή ίνας, σε ότι αφορά το δέρμα αλλά και το περιβάλλον.

 • Η ΜΕΓΑ επέλεξε ήδη από το 1997 το βαμβάκι, αντί για το πλαστικό, ως πρώτη ύλη σε βασικά προϊόντα της. Τότε λάνσαρε στην αγορά το σερβιετάκι EveryDay All-cotton με 100% cotton κάλυμμα.
 • Το 2018, ενσωμάτωσε αγνό βαμβάκι και στις σερβιέτες EveryDay Sensitive, διατηρώντας ταυτόχρονα τη στεγνότητα του καλύμματος.
 • H εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει τον ανασχεδιασμό των προϊόντων της ώστε να αυξήσει στο μέγιστο δυνατό την χρήση βαμβακιού έως το 2050, με γνώμονα την προϊοντική ασφάλεια, την συμβατότητα με το δέρμα και το περιβάλλον.

2. Απορροφητικός πυρήνας από φυτικές ίνες

 • Την τελευταία δεκαετία, η τάση στον πυρήνα των απορροφητικών επιθεμάτων ήταν η μείωση των φυτικών ινών χαρτόμαζας και η αύξηση των υπεραπορροφητικών πολυμερών. Η ΜΕΓΑ όμως, διατήρησε σημαντικό μέρος των φυτικών ινών της χαρτόμαζας. Από το 2020, μάλιστα, αγοράζει αποκλειστικά για την κατηγορία της ακράτειας και των σερβετακίων χαρτόμαζα προερχόμενη από αειφόρο δασοκομία FSC.

Η εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά (100%) FSC πιστοποιημένη χαρτόμαζα μέχρι το 2030.

 • Παράλληλα, από το 2019 χρησιμοποιεί στις βρεφικές πάνες νέα σφαιρική τεχνολογία που επιτρέπει την διατήρηση της ίδιας απορροφητικότητας, ενώ μειώνεται η χρήση πολυμερών κατά 10%.
 • Επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό τους προφίλ σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής (LCA: Life Cycle Assessment) και παράλληλα, εισαγωγή νέας σειράς προϊόντων με χρήση, όπου είναι εφικτό, βιοαποδομήσιμων πρώτων υλών.
 • Οργάνωση – υποστήριξη εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού για θέματα επανασχεδιασμού / κυκλικής οικονομίας και προώθησης ορθών πρακτικών υπεύθυνης κατανάλωσης.
 • Επανασχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΜΕΓΑ, με προώθηση της διαφάνειας προϊοντικής σύνθεσης και της υπεύθυνης κατανάλωσης με ανάδειξη των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων της και διαρκή προβολή των προσπαθειών βελτίωσης δεικτών βιωσιμότητας σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής.

Ήδη από το 2011 γίνεται χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών, ενώ στόχος της εταιρείας είναι η χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα τα προϊόντα ως το 2023.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει προχωρήσει στις εξής πρωτοβουλίες:

 • Διεύρυνση χρήσης χάρτινων συσκευασιών που προέρχονται κατά 95% από ανακυκλωμένο χαρτί.
 • Αύξηση της χρήσης σακουλών συσκευασίας του περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό (πλήρως ελεγχόμενου κύκλου ανακύκλωσης):
 • σε ποσοστό 30% έως το 2030
 • σε ποσοστό 50% έως το 2050
 • Η ΜΕΓΑ από το 2004 προωθεί προς ανακύκλωση τα πλαστικά αποκόμματα που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Με σεβασμό στην κυκλική οικονομία από το 2020, σε συνεργασία με Ελληνικές επιχειρήσεις, κατάφερε να επαναχρησιμοποιήσει μέρος αυτών για παραγωγή δικών της υλικών συσκευασίας.
 • Δεσμεύεται για περαιτέρω αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση μέχρι το 2030.

Έχει ήδη περατωθεί/δρομολογηθεί:

 • Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα με 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για τις παραγωγικές της δραστηριότητες, με παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και του ποσοστού αυτοπαραγωγής / αυτοκατανάλωσης στις εγκαταστάσεις της.
 • Ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (Νο 6 «Καθαρό νερό και αποχέτευση», Νο 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Νο 14 Ζωή στο νερό), θέτοντας συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους για την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων, την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση του υδάτινου αποτυπώματός της.
 • Μείωση υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα της τα προϊόντα έως το 2030.
 • Μείωση των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (scope 1 & scope 2) κατά 50% μέχρι το 2030 και καθαρό μηδενισμό τους (net-zero) το 2050 (σε σχέση με το 2020).

Πιστή στην δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, η ΜΕΓΑ λειτουργεί με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, καθώς και στα γραφεία διοίκησης, κατέχοντας πράσινα πιστοποιητικά Εγγυήσεων Προέλευσης από 100% Πράσινη ενέργεια.

Υιοθέτηση Αρχών Κυκλικής Οικονομίας

Για την 100% ελληνική εταιρεία – leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα, η προαγωγή της κυκλικής οικονομίας μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιστοποιήσεις ISO

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO:

 • ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)
 • ISO 50001 (Συστήμα Διαχείρισης Ενέργειας)
 • ISO 45001 (Σύστημα Υγείας & ασφάλειας)
 • ISO 9001 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων Class I και μαντηλιών)
 • ISO 13485 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ακράτειας και συναφών προϊόντων Class I)
 • ISO 22716 (Εφαρμογή ορθών βιομηχανικών πρακτικών στα καλλυντικά σε ό,τι αφορά την παραγωγή, έλεγχο, αποθήκευση και μεταφορά καλλυντικών (εμποτισμένα μαντηλάκια μιας χρήσης.)

Άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις

Ακόμα, η ΜΕΓΑ έχει λάβει τις παρακάτω Πιστοποιήσεις:

 • Πράσινο Πιστοποιητικό: βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία διοίκησης της εταιρίας προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια.
 • Πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody και Πιστοποίηση PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) Chain of Custody. Οι πιστοποιήσεις αυτές αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για τη φροντίδα του περιβάλλοντος μέσα από την αειφόρο διαχείριση των δασών. Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Διεθνής Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Gold, καθώς το 2020 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.

Η ΜΕΓΑ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κυκλική οικονομία:

 • μειώνοντας διαχρονικά τις ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας ανά μονάδα προϊόντος,
 • αυξάνοντας την ανακύκλωση υλικών (παραπροϊόντα συσκευασίας) σε κλειστούς βρόγχους, επανεντάσσοντάς τα στην παραγωγή
 • διατηρώντας και αναπτύσσοντας νέες συμβάσεις υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλήτων της (ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση κ.ά.)
 • εφαρμόζοντας ένα αυστηρό σύστημα Διαλογής στην Πηγή, εκπαιδεύοντας τακτικά το προσωπικό της.

Με αυτό τον τρόπο, η ΜΕΓΑ συμβάλει έμπρακτα στην επίτευξη του Παγκόσμιου Βιώσιμου Στόχου 12 για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (SDG 12)

Τέλος, η ΜΕΓΑ έχει πιστοποιηθεί με τα παρακάτω πρότυπα:

 • COSMOS- Standard και and Beauty Standard της Soil Association για την πιστοποίηση των βιολογικών και των φυσικών προϊόντων καλλυντικών, που διασφαλίζουν ότι η διαδικασία διαχείρισης ενός προϊόντος από το «χωράφι στο ράφι» έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης (treated fairly).
 • GOTS, το οποίο ορίζει υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλο το μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Επίσης περιέχει και κοινωνικά κριτήρια.
 • The OEKO-TEX® Standard 100, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πιστοποίηση για όλα τα στάδια παραγωγής των βρεφικών πανών Babylino και των σερβιετών EveryDay , έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν δεν περιέχει χημικές ουσίες.

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της ΜΕΓΑ αποτελούσε πάντα η άριστη ποιότητα και η μέγιστη δυνατή προϊοντική ασφάλεια. Για να εξασφαλίσει το στόχο της μέγιστης δυνατής προϊοντικής ασφάλειας, η ΜΕΓΑ, εκτός από την υψηλή τεχνολογία παραγωγής και τις αυστηρές προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου, παρακολουθεί αναλυτικά και μεθοδικά όλα τα στάδια της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Ακόμα, αναπτύσσει συνεργασίες με προμηθευτές που μοιράζονται τις ίδιες αξίες Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η ΜΕΓΑ απαιτεί την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της από όλους τους συνεργάτες/προμηθευτές όσον αφορά στην επιχειρηματική ηθική, τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Στόχος της ΜΕΓΑ είναι να διεξάγει τις παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες με υπευθυνότητα προς τους καταναλωτές, τους συνεργάτες μας και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πάντοτε δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την κοινωνία αλλά και με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα