Ο Λευτέρης Κυριακάκης υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Στρατηγικής του Ομίλου INTERAMERICAN

Ο Λευτέρης Κυριακάκης υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Στρατηγικής του Ομίλου INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN ανακοινώνει την ένταξη του Λευτέρη Κυριακάκη στο δυναμικό των διοικητικών στελεχών της. Ο κ. Κυριακάκης αναλαμβάνει την ευθύνη της νέας επιτελικής θέσης για την Εταιρική Στρατηγική, που έχει εισαγάγει στη διοικητική δομή του ο Οργανισμός.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που διαρθρώνει η INTERAMERICAN στην οργανωτική και διοικητική δομή της, είναι εμφαντικά εστιασμένο στη χάραξη και την εφαρμογή της Εταιρικής Στρατηγικής για την υλοποίηση του business plan του Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει κινήσεις Μετασχηματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα θέση ορίζει τη συμβολή του υπεύθυνου στελέχους, σε συνεργασία με την υπόλοιπη ανώτατη διοίκηση: από τη διαμόρφωση του σχεδίου και των διαδικασιών μέχρι την καθοδήγηση των διαλειτουργικών ομάδων, τον συντονισμό και τον έλεγχο προόδου των έργων, τον έλεγχο του κόστους, την ανάπτυξη και πρόσκτηση εργασιών.

Ο Λευτέρης Κυριακάκης έχει σπουδάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και MBA, Corporate Finance & Marketing. Έχει ειδικότητα στη Στρατηγική και Ανάπτυξη Νέων Εργασιών, στην Τμηματοποίηση Αγοράς και στον Επιχειρησιακό Μετασχηματισμό. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος του εμπορικού τομέα και του marketing σε σημαντικές επιχειρήσεις και τράπεζες, με πιο πρόσφατες τις Millennium Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Praxia Bank.

«Καλωσορίζουμε τον Λευτέρη στη μεγάλη οικογένεια της INTERAMERICAN, με την πεποίθηση πως θα προσδώσει την προστιθέμενη αξία που απαιτεί, από τη θέση ευθύνης που ο ίδιος αναλαμβάνει, το σύγχρονο σχέδιο για την πορεία του Οργανισμού μας προς το μέλλον. Η Εταιρική Στρατηγική αποτελεί βάση για να είναι αυτή η πορεία επιτυχημένη, με ανταπόκριση στις απαιτήσεις ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος για την κοινωνία, την οικονομία και ειδικότερα για τις ασφαλιστικές ανάγκες των πολιτών. Οι γραμμές που μας κατευθύνουν στην Εταιρική Στρατηγική είναι σαφείς: ευελιξία και προσαρμογή, καινοτομία και επιτάχυνση – δηλαδή καλά και γρήγορα αντανακλαστικά, παροχή κάθε βοήθειας στους πελάτες μας πέρα από τα όρια της παραδοσιακής ασφάλισης, ώστε να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα. Ευχόμαστε στον Λευτέρη να είναι ουσιαστικός και δημιουργικός συμμέτοχος σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια της διοίκησης, του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών του Οργανισμού μας» δηλώνει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα