Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έλαβε, πρώτος στην Ελλάδα, την πιστοποίηση SGS DISINFECTION MONITORED, CLEANING CHECKED MARK

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έλαβε, πρώτος στην Ελλάδα, την πιστοποίηση SGS DISINFECTION MONITORED, CLEANING CHECKED MARK

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έλαβε, πρώτος στην Ελλάδα, την πιστοποίηση SGS DISINFECTION MONITORED, CLEANING CHECKED MARK, από την εταιρεία SGS Greece. Η πιστοποίηση αφορά στην τεκμηρίωση των διεργασιών καθαρισμού απολύμανσης και πρόληψης της διασποράς από τον ιό SARS-Cov-2, για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα COVID – 19 Testing Points στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», αντίστοιχα.

Μπροστά στις προκλήσεις της νέας καθημερινότητας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εγγυάται την ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και των ασθενών και των επισκεπτών στους χώρους των νοσοκομείων του, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης, βάσει των διεθνών standards. Έτσι, μετά και από τις διαδικασίες ελέγχου από την εταιρεία SGS Greece, επιβεβαιώθηκαν τα ακόλουθα:

•u0009Η εφαρμογή υψηλών πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς και ελέγχονται εσωτερικά από ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας.

•u0009Η συνεχή και αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού καθαριότητας.

•u0009Η επιλογή και συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καθαριστικών προϊόντων.

•u0009Η εφαρμογή αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων οργάνωσης για την πρόληψη της διασποράς από τον ιό Covid-19, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, καθώς και τις διεθνείς οδηγίες του WHO, του CDC και του ECDC.

Η υπηρεσία SGS DISINFECTION MONITORED, CLEANING CHECKED MARK ελέγχει την πληρότητα όλων των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης και επαληθεύει τη σωστή εφαρμογή τους, μέσω λήψης περιβαλλοντικών δειγμάτων από τις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, απονέμεται το ειδικό σήμα που επικυρώνει το πρόγραμμα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού.

Εστιάζοντας στη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας, ο έλεγχος, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1.u0009Τον ορισμό των καλών πρακτικών και ενσωμάτωση τοπικών και διεθνών κανονισμών και συστάσεων στα Πρωτόκολλα Καθαρισμού και στα Προληπτικά μέτρα πρόληψης περιορισμού της διασποράς του COVID – 19 (οδηγίες – σημάνσεις, εφαρμογή ΜΑΠ, εκπαιδεύσεις, τήρηση κοινωνικών αποστάσεων).

2.u0009Τον ενδελεχή έλεγχο προσωπικού και χώρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω.

3.u0009Την επιτυχή λήψη περιβαλλοντικών δειγμάτων από τις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί και επαλήθευση του αποτελεσματικού καθαρισμού, σε υψηλό επίπεδο, άνω του 96%. Ο επανέλεγχος διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση για τη διατήρηση των υψηλών στόχων του Ομίλου και των δεσμεύσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, δήλωσε: «Για τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών είναι δεδομένο ότι η ασφάλεια των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού μας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Η πιστοποίηση που λάβαμε από την εταιρεία SGS Greece, η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα εμπειρογνωμόνων στον κόσμο για την υγεία και την ασφάλεια, αναδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή μας για την συνεχή εφαρμογή ειδικών μέτρων προφύλαξης βάσει των αυστηρότερων εγκεκριμένων πρωτοκόλλων υγείας, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα, η παροχή υπηρεσιών υγείας, σε όλους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο».

Σύμφωνα με τον κ. Αλέξανδρο Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλο της SGS Greece, «Στην SGS, η βασική μας επιδίωξη είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθανθούν ασφαλείς. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία 150 χρόνων, αναπτύξαμε μια σειρά υπηρεσιών που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ανταπεξέλθουν στις πρωτοφανείς νέες συνθήκες, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών απέδωσε σε ένα πακέτο υπηρεσιών άρτιων υγειονομικών προδιαγραφών, κατάλληλο να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κορυφαίου ιατρικού ομίλου της χώρας μας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στη ΝΑ Ευρώπη,

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα