Παράταση υποβολής συμμετοχών για τον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας NOYNOY Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα

Παράταση υποβολής συμμετοχών 
για τον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας 
NOYNOY Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα

Αξιοποίηση καινοτομικής δυναμικής ερευνητικών ομάδων στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Παρατείνεται έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου2020 η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας«NOYNOY IdeaChallenge» που στοχεύει στην επιβράβευση πρωτότυπωνιδεών στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας. Στόχος και επιδίωξη του Διαγωνισμούαποτελούν η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η προστασία τουπεριβάλλοντος και η συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου, με πρωταρχικόκριτήριο τη βιωσιμότητα.

Ο Διαγωνισμός, που αποτελεί πρωτοβουλία της FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ σε σύμπραξη με το ΕργαστήριοΒιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού ΜετσόβιουΠολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνολογίας Break-Even Consulting, απευθύνεται σε:

• Ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορεςμε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα.

• Ομάδες που έχουν δημιουργικές και καινοτόμεςιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ήπροϊόντα.

• Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικήςκοινότητας.

• Φοιτητές και απόφοιτους Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Οιυποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις στις θεματικές ενότητες:

• Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια,

• Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία

• Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων

• Πράσινη αλυσίδα αξίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονταιηλεκτρονικά στο https://noynoyideachallenge.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναβρουν και περισσότερες πληροφορίες.

SHARE:

24Media Network