Πιστοποίηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος κατά ISO 50001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas

Πιστοποίηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος κατά ISO 50001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο αμερικανικό κολλέγιο στην Ευρώπη, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 50001.

Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 & 23 Ιουλίου από τον κορυφαίο οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων TUV AUSTRIA HELLAS και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές, βάσει του προτύπου.

Επιπλέον, η πιστοποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα τηςπολυετούς δέσμευσης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσωτήρησης συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης ενέργειας.

Η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται στο όραμα τουΠροέδρου του Κολλεγίου για το 2025, ακολουθώντας πιστά την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ εκφράζει και έχει την αμέριστη υποστήριξη του προσωπικού, των καθηγητών και των φοιτητών του Κολλεγίου.

Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί μέρος τηςγενικότερης στρατηγικής του Κολλεγίου για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξηγια την οποία έχει διακριθεί με το STARS Gold Rating, ένα εργαλείο αξιολόγησηςγια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, του οργανισμού AASHE με έδρατις Η.Π.Α.

Σημειώνεται ότι το διεθνές πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισηςτης Ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό ευκαιριώνενεργειακής βελτίωσης.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, με τοΣύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζει με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas, αποδεικνύει στην πράξη τη διαχρονική μέριμνα του Κολλεγίου γιατην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων και τη βιωσιμότητα σεκάθε επίπεδο λειτουργίας του ώστε να επιτυγχάνεται στην πράξη η διασύνδεση τουεμπνευσμένου εκπαιδευτικού οράματος με τις σύγχρονες επιταγές περιβαλλοντικήςκαι ενεργειακής αειφορίας. Γιατί η πιστοποίηση είναι και θέμα Παιδείας. Ηπιστοποίηση είναι Πολιτισμός.

SHARE:

24Media Network