Ρομποτική θωρακοχειρουργική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ρομποτική θωρακοχειρουργική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, πρωτοστατεί για μία ακόμη φορά στις ιατρικές εξελίξεις, εισάγοντας στο φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων του θώρακα, τη ρομποτική θωρακοχειρουργική με το σύστημα da Vinci.

Επικεφαλής του εγχειρήματος είναι ο Καρδιο-Θωρακοχειρουργός Dr. Κοσμάς Τσακιρίδης, Διευθυντής της Καρδιο-Θωρακο χειρουργικής Κλινικής, από τους πρώτους πιστοποιημένους στην Ελλάδα, στη Ρομποτικά υποβοηθούμενη Θωρακοχειρουργική.

Η Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, προσφέρει όλα ταοφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και επιπρόσθετα, μεγαλύτερο εύροςευελιξίας σε απλές ή σύνθετες επεμβάσεις. Συμβάλλει στην υπέρβαση όλων των περιορισμών της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής, παρέχοντας ευχερή πρόσβαση σεόλα τα ανατομικά στοιχεία με συνέπεια την ακριβέστερη και ασφαλέστερηχειρουργική θεραπεία.

Ενδεικτικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη ρομποτική τεχνολογία είναι: Εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος, θυμεκτομές, αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου, βιοψίες ενδοθωρακικών μαζών, παροχέτευση συλλογών, πλευροδεσία, θεραπεία πνευμοθώρακα κ.λ.π

Ο Καρδιο-Θωρακοχειρουργός Dr. Κοσμάς Τσακιρίδης, με αφορμή την εφαρμογή της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, δήλωσε ότι «κερδίζει συνεχώς τα τελευταία χρόνια έδαφος, με εφαρμογές σε όλο το εύρος των επεμβάσεων του θώρακα, τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις. Ενώ είναι διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο, στη χώρα μας εφαρμόζεται από περιορισμένο αριθμό Θωρακοχειρουργών, διότι αφ΄ ενός είναι λίγα τα Νοσηλευτικά ιδρύματα που διαθέτουν ρομπότ και αφετέρου, απαιτούνται από τους εμπλεκόμενους, ειδικά προσόντα και ξεχωριστή εκπαίδευση στην τεχνική αυτή».

Τα θεραπευτικάπλεονεκτήματα της ρομποτικής θωροκοχειρουργικής:

  • Μεγαλύτερη ακρίβεια, ευελιξία κινήσεων κατά την επέμβαση, τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και υψηλή ευκρίνεια.
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος και απώλεια αίματος, ταχύτερη ανάρρωση
  • Περιορισμός των επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετεγχειρητικά.
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας με άμεσο επακόλουθο το οικονομικό όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας της χώρας μας.
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χάρη στην απουσία μεγάλων τομών.

Η Ρομποτική θωρακοχειρουργική αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής, με σημαντικά οφέλη για τον χειρουργό και τον ασθενή.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα