Share & Care: Το παγκόσμιο κοινωνικό της πρόγραμμα της L'Oréal

Share & Care: Το παγκόσμιο κοινωνικό της πρόγραμμα της L'Oréal

Η L'Oréal αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς το παγκόσμιο κοινωνικό της πρόγραμμα "Share & Care"σε 68 χώρες, ώστε να επιτύχει 100% των στόχων της έως το τέλος του 2015

Η L'Oréal αναπτύσσει το "Πρόγραμμα Share & Care", στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζει τις βέλτιστες κοινωνικές πρακτικές  σε συγκεκριμένους πυλώνες δράσης για τους εργαζομένους της στις 68 χώρες που δραστηριοποιείται τώρα Όμιλος.

Οι πυλώνες δράσης περιλαμβάνουν τους τομείς  πρόνοιας, υγείας, γονεϊκότητας και ποιότητας ζωής στην εργασία. Σκοπός της L'Oréal είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχει επιτύχει 100% των στόχων κοινωνικής πολιτικής που έθεσε το 2013, όταν ξεκίνησε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον Jean-Paul Agon, Πρόεδρο και CEO της L'Oréal, "Με το Πρόγραμμα 'Share & Care', η L'Oréal επιθυμεί να συνδυάσει την παγκοσμιοποίηση των οικονομικών επιδόσεων με την παγκοσμιοποίηση των κοινωνικών επιδόσεων. Αυτό το πρόγραμμα συμβολίζει τον οικουμενικό χαρακτήρα του κοινωνικού μοντέλου της L’Oréal και λειτουργεί σαν πραγματικός κινητήριος μοχλός προόδου."

"Σε μια εποχή που μόνο το 39% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ιατρική κάλυψη, το πρόγραμμα "Share & Care" συνιστά μια σημαντική καινοτομία σε πολλές χώρες. Χάρη στην κινητοποίηση όλων των ομάδων μας, το πρόγραμμα αναπτύσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το τέλος του 2015", δήλωσε ο Jérôme Tixier, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανθρώπινων Πόρων της L'Oréal. "Αποτελεί τη μοναδική παγκόσμια κοινωνική πρωτοβουλία που είναι τόσο ολοκληρωμένη και αναπτύσσει συστηματικά τους τέσσερις πυλώνες δράσης - κοινωνική πρόνοια, υγεία, γονεϊκότητα και ποιότητα ζωής στην εργασία - παγκοσμίως."

Σε ότι αφορά την υγεία, ο στόχος της L'Oréal είναι να θεσπίσει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης υγείας, ώστε να εξασφαλίζει ελάχιστη αποζημίωση 75% των δαπανών υγείας για τους κύριους κινδύνους, όπως χειρουργικές επεμβάσεις ή επεμβατικές θεραπείες σε χώρες, όπου το κρατικό σύστημα υγείας δεν προσφέρει τέτοια κάλυψη. Μέχρι τα τέλη του 2014, 58 χώρες είχαν εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, έναντι 26 χωρών το 2012. Ο στόχος είναι να επιτύχουν και οι 68 χώρες αυτές τις ελάχιστες καλύψεις μέχρι τα τέλη του 2015.

Το 2012, σε περίπτωση θανάτου, 7 χώρες κατέβαλαν το ισόποσο μισθών 24 μηνών στην οικογένεια του αποθανόντα εργαζομένου ως αποζημίωση. Το 2014, αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 49 χώρες, ήτοι στο 72% του συνόλου των χωρών. Στα τέλη του 2015, αναμένουμε ότι και οι 68 χώρες θα έχουν επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. 

Σε ότι αφορά τη γονεϊκότητα, η δέσμευση της L'Oréal είναι να εξασφαλίσει τουλάχιστον 14 εβδομάδες  άδειας μητρότητας με αποδοχές.  Το 2012, αυτή την εξασφάλιση προσέφεραν 24 χώρες και το 2014 54 χώρες. Στα τέλη του 2015, αναμένουμε ότι και οι 68 χώρες θα έχουν επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. 

Η L’Oréal Hellas συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα “Share & Care” και έχει διασφαλίσει τις βέλτιστες παροχές για τους εργαζομένους της, σεβόμενη τόσο τις αρχές και τους στόχους του προγράμματος όσο και το τοπικό εργασιακό και νομοθετικό πλαίσιο.

Η L’Oréal Hellas έως το τέλος του 2015, θα έχει επιτύχει το 100% των στόχων που έχουν τεθεί από το κοινωνικό πρόγραμμα του Ομίλου σε όλους τους πυλώνες δράσης .

Το κοινωνικό πρόγραμμα της L'Oréal “Share & Care” αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής του Ομίλου αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, του προγράμματος “ Sharing Beauty With All”.

Το στρατηγικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις τομείς  ενεργοποίησης του Ομίλου, όπως ανακοινώθηκαν από τον  Jean-Paul Agon στις 23 Οκτωβρίου του 2013:

- καινοτομία, ώστε το 100% των προϊόντων της L’Oréal να οδηγούν σε περιβαλλοντική ή κοινωνική

  βελτίωση

- παραγωγή, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε απόλυτους όρους, η

  κατανάλωση νερού και τα απόβλητα ανά έτοιμο προϊόν κατά 60%

- κατανάλωση, ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές

  επιπτώσεις των καταναλωτικών τους συνηθειών

- βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να μοιραζόμαστε την ανάπτυξή μας προς όφελος των συνεργατών, των

  προμηθευτών και των κοινωνιών γύρω μας

Share & Care: Το παγκόσμιο κοινωνικό της πρόγραμμα της L'Oréal

Πληροφορίες για τη L’Oréal

Η L’Oréal είναι αφοσιωμένη στην ομορφιά εδώ και περισσότερα από 105 χρόνια. Διαθέτοντας ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 32 διεθνείς, διαφορετικές και συμπληρωματικές μάρκες, ο Όμιλος κατέγραψε πωλήσεις ύψους 22,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014 και απασχολεί 78.600 άτομα παγκοσμίως. Αποτελώντας την κορυφαία εταιρεία καλλυντικών προϊόντων στον κόσμο, η L’Oréal δραστηριοποιείται σε όλα τα δίκτυα διανομής: καταστήματα ευρείας διανομής, πολυκαταστήματα, φαρμακεία, κομμωτήρια, καταστήματα αφορολογήτων ειδών και επώνυμα καταστήματα λιανικής.

Το τμήμα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και μια αποκλειστική ερευνητική ομάδα 3.700 ατόμων, βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της L’Oréal και εργάζονται για να ικανοποιούν τις επιθυμίες ομορφιάς σε όλο τον κόσμο και να προσελκύσουν ένα δισεκατομμύριο νέους καταναλωτές τα προσεχή χρόνια. Η νέα δέσμευση βιωσιμότητας της L’Oréal για το 2020 "Sharing Beauty with All" θέτει φιλόδοξους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την αλυσίδα αξίας του Ομίλου. www.loreal.com

SHARE:

24Media Network