Τρία χρόνια gi-Cluster: άνθιση της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα

Τρία χρόνια gi-Cluster: άνθιση της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα

Μετρώντας μόλις 3 χρόνια από την εκκίνηση της δραστηριότητάς του το gi-Cluster καταγράφει ήδη σημαντικά αποτελέσματα που αποκαλύπτουν τη δυναμική της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα, και του κλάδου των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015. Μετρώντας μόλις 3 χρόνια από την εκκίνηση της δραστηριότητάς του σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς, το gi-Cluster καταγράφει ήδη σημαντικά αποτελέσματα που αποκαλύπτουν τη δυναμική της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα του κλάδου των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών. Σήμερα,  ένα σύνολο 40 επιχειρήσεων και 10 ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, περισσότερα από 20 προϊόντα που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, και πάνω από 10 εκατ. ευρώ ετήσιες επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη από τα μέλη του cluster, αποτελούν μερικά μόνο από τα «διαπιστευτήρια» της ραγδαίας προόδου που σημειώνει ο κλάδος στην Ελλάδα.

Τρία χρόνια gi-Cluster: άνθιση της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα

Η συσπείρωση των δημιουργικών δυνάμεων που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη του Corallia ως συντονιστή του gi-Cluster, έχει δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την άνθιση της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση της θέσης της χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεχής διεύρυνση του οικοσυστήματος του gi-Cluster, όπως αποτυπώνεται στην αύξηση του αριθμού των μελών κατά 317% μέσα σε 3 χρόνια, αριθμώντας σήμερα 50 μέλη με πάνω από 80% εξαγωγική δραστηριότητα. Απασχολώντας περισσότερους από 6.000 ταλαντούχους επαγγελματίες, τα μέλη του gi-Cluster έχουν πρόσβαση σε μία διεθνή αγορά άνω των 630 εκατ. πελατών σε 190 χώρες του κόσμου.

Ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, co-founder & Chief Development & Operations Officer του Corallia και Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του gi-Cluster, ανέφερε σχετικά «Ολοκληρώσαμε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πρώτο στάδιο σχεδιασμού του «κύκλου ζωής» του gi-Cluster και σήμερα ανοίγει ένας νέος δρόμος, γεμάτος ενδιαφέρουσες προκλήσεις, εξωστρέφεια και επιχειρηματική ανάπτυξη. Η άνθιση της δημιουργικής οικονομίας που προβλέπουμε, εκτιμώ ότι θα προέλθει μέσα από τη συστηματική και οργανωμένη αξιοποίηση των ισχυρών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει απλόχερα η Ελλάδα, κάτι για το οποίο ως gi-Cluster εργαζόμαστε συστηματικά και μεθοδικά για να αναδείξουμε. Θεωρώ ότι η δημιουργική οικονομία, και ειδικά οι τομείς των νέων ψηφιακών μέσων και λογισμικού στους οποίους εστιάζουμε, αποτελεί έναν κλάδο με διεθνή απήχηση, ικανό να προσελκύσει ταλέντο και επενδύσεις, να διασυνδέσει δημιουργούς και επιχειρηματίες, και να αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας στη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού μοντέλου στην Ελλάδα».

Οι προτεραιότητες για το μέλλον, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθούν για την επόμενη πενταετία αφορούν στην αξιοποίηση του «clustering effect» και του οφέλους που παραδοσιακά εμφανίζεται στους κόλπους συναφών οικοσυστημάτων, προκειμένου να υλοποιηθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις, όπως είναι η ανάπτυξη υποδομών ευρείας κλίμακας, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, η υποβοήθηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων καθώς και δράσεις διεθνοποίησης και εξωστρέφειας. Τέλος, πρωτεύουσα σημασία δίνεται και στη διασύνδεση επιμέρους δημιουργικών κλάδων της οικονομίας με στόχο την ανάπτυξη τουριστικών εφαρμογών και τεχνολογιών, την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.

Τρία χρόνια gi-Cluster: άνθιση της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα

Σχετικά με το gi-Cluster:

To gi-Cluster [www.gi-cluster.gr], φέρει τη σφραγίδα του πρώτου Ελληνικού cluster καινοτομίας στις δημιουργικές βιομηχανίες με εστίαση στον κλάδο των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (Gaming and Creative Technologies & Applications cluster). Συστάθηκε στις αρχές του 2012, με την υποστήριξη του Corallia ως φορέα αρωγού (cluster facilitator), έχοντας ως αποστολή του τη δημιουργία ενός παγκοσμίου κλάσης, πλήρως λειτουργικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος καινοτομίας, που στοχεύει στην παραγωγή νέων τεχνολογιών και ανταγωνιστικών προϊόντων, αξιοποιώντας επιστημονικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό ταλέντο από όλους τους τομείς των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας..

Στο gi-Cluster συμμετέχουν μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί φορείς, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλοι φορείς καινοτομίας, με σημαντική δυναμική για περαιτέρω διεύρυνση, τόσο μέσα από την αύξηση του αριθμού των μελών όσο και από την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το gi-Cluster έχει πιστοποιηθεί με το Bronze Label αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Φορέα ESCA [European Secretariat for Cluster Analysis].

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζει και υλοποιεί συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013), των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειών σε Μετάβαση καθώς και από ιδίους πόρους των συμμετεχόντων φορέων και λοιπών ιδιωτών και χορηγών.

SHARE:

24Media Network