Βραδιά ερευνητή 2013: Ανακαλύψτε τον άγνωστο κόσμο του Ερευνητή

Βραδιά ερευνητή 2013: Ανακαλύψτε τον άγνωστο κόσμο του Ερευνητή

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" Αγία Παρασκευή

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σύγχρονη ανάπτυξη στους τομείς των θετικών επιστημών και εθνικής εμβέλειας εργαστηριακή υποδομή. Στη διάρκεια των 50 και πλέον χρόνων λειτουργίας του έχει επιδείξει σημαντική προσφορά στην επιστήμη και στην κοινωνία έχοντας συμβάλλει αποφασιστικά:

στην προαγωγή και αναγνώριση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας

στην ανάπτυξη, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

στον επαναπατρισμό επιστημόνων και στην αποτροπή διαρροής σημαντικού «επιστημονικού κεφαλαίου» στο εξωτερικό

στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων

στη στελέχωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και παραγωγικών φορέων με ερευνητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.

Όραμά μας είναι το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» να αποτελεί πυλώνα Επιστημονικής Αριστείας & Καινοτομίας με ηγετικό ρόλο ως διεπιστημονικός, ερευνητικός οργανισμός σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο.

Αποστολή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» είναι:

- Η επιστημονική αριστεία

- Η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

- Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε νέες ερευνητικές περιοχές και προηγμένες τεχνολογίες.

- Η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας

- Η αξιοποίηση της καινοτομίας και η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας

- Η δημιουργία τεχνοβλαστών.

- Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

- Η συνεργασία με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών.

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συγκροτείται από 5 Ινστιτούτα στα οποία διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και συντονίζονται σημαντικές επιστημονικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Νέων Υλικών, Μικροηλεκτρονικής & Νανοτεχνολογίας, Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας, ενώ αναπτύσσονται τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόκειται για το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας, με αποδεδειγμένη αριστεία, σύμφωνα με αντικειμενικά στοιχεία διεθνών αξιολογήσεων, τη ροή χρηματοδοτήσεων, τις δημοσιεύσεις διεθνούς απήχησης, τις ετεροαναφορές, κ.α. Σε εθνικό επίπεδο, η τεχνογνωσία και οι ερευνητικές υποδομές του Κέντρου αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και το καθιστούν μοχλό ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας καθώς και φορέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η δημιουργία τεχνοβλαστών από επιστήμονες του Κέντρου και οι δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά με κριτές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει σε δίκτυα αριστείας, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και πλατφόρμες τεχνολογίας. Δείγμα της διεθνούς εμβέλειας του Κέντρου είναι και η επιτυχία σε προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα κατόπιν αξιολόγησης.

To Κέντρο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις αποδοτικής και αποτελεσματικής διασύνδεσης της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να συμβάλλουμε καθοριστικά στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας.

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μπορεί και πρέπει να καταστεί μοχλός ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού πρότυπου αξιοποίησης της επιστημονικής αριστείας για την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικής τεχνολογίας και καινοτόμων προϊόντων. Ήδη σε πολλές χώρες (Κίνα, Ρωσία κλπ) επενδύονται μεγάλα κεφάλαια με όραμα την δημιουργία μεγάλων τεχνολογικών πάρκων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο «Δημόκριτος» έχοντας καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία Τεχνόπολης, του Metropolitan Innovation Campus (MIC). Το πρόγραμμα αξιοποίησης της ερευνητικής γνώσης που προτείνουμε βασίζεται στη δημιουργία τεσσάρων πόλων αριστείας στις ερευνητικές περιοχές Νανοτεχνολογίας, Ενέργειας – Περιβάλλοντος, Βιοεπιστημών και Πληροφορικής, που σε συνεργασία με επιχειρηματικές συστάδες (clusters) μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση των start-ups και κατ’ επέκταση να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων. Πρόκειται για ένα απαιτητικό εγχείρημα το οποίο όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε σε πέρας εφόσον στηριζόμαστε στα υψηλού επιστημονικού ερευνητικά αποτελέσματα των Ελλήνων ερευνητών.

SHARE:

24Media Network