Χρυσό και Αργυρό βραβείο στα Facilities Management Awards 2020 για το καινοτόμο πρόγραμμα «Smart Tunnel»

Χρυσό και Αργυρό βραβείο στα Facilities Management Awards 2020 για το καινοτόμο πρόγραμμα «Smart Tunnel»

Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Αυτοκινητοδρόμων» της ενότητας «Services» και το Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Υποδομές Μεταφορών (Λιμάνια, Αεροδρόμια, Αυτοκινητόδρομοι, Σιδηροδρομικά Δίκτυα)» της ενότητας «Premises», απέσπασε η Ολυμπία Οδός Α.Ε. στο πλαίσιο των Facilities Management Awards 2020.

Ηδιοργάνωση που επιβραβεύει τις καλύτερεςπρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων, ανέδειξε ως βέλτιστη πρακτική στουςτομείς της διαχείρισης εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών την αναβάθμιση τωνυποδομών της Ολυμπίας Οδού μέσω της εγκατάστασης του καινοτόμου συστήματος «Smart Tunnel» για την παρακολούθηση και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού τωνσηράγγων του αυτοκινητόδρομου. Πρόκειται για ένα ευφυές σύστημα μέτρησης και συλλογήςδεδομένων, από διάφορα μέρη του εξοπλισμού, τα οποία αναλύονται περαιτέρω γιατον έγκαιρο έλεγχο, την αναγνώριση τυχόν βλαβών και τη λήψη διορθωτικώνενεργειών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο συχνός έλεγχος της λειτουργίαςτου εξοπλισμού των σηράγγων γεγονός που συμβάλει στην αύξηση της διάρκειας ζωήςκαι στη σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού, ενώ παράλληλαπροσφέρει σημαντικά οφέλη ως προς την ασφάλεια και το επίπεδο εξυπηρέτησης τουαυτοκινητόδρομου.

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται ως αναγνώριση των τακτικώνενεργειών της Ολυμπίας Οδού προς τηνυλοποίηση ενός σύγχρονουμοντέλου λειτουργίας και τη βελτίωση των μεθόδων συντήρησης της υποδομής, όπως είναιτο πρόγραμμα «Smart Tunnel» που αποτελεί πρότυπο καινοτομίας σεπαγκόσμια κλίμακα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα