Ελαιόλαδο: Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα

Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα
Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα PIXABAY

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας των ΜμΕ του κλάδου είναι εξαιρετικά υψηλό, με το 84% του τομέα να πετυχαίνει υψηλότερα περιθώρια στο εξωτερικό σε σχέση με την εγχώρια αγορά.

Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή προϊόντα, με το 88% του τομέα να έχει εξαγωγική δραστηριότητα και να πραγματοποιεί το 57% των πωλήσεών του στο εξωτερικό – γεγονός που στήριξε τις πωλήσεις του κλάδου στην περίοδο της κρίσης (77% του τομέα αύξησε πωλήσεις). Αξιοσημείωτο είναι ότι το 1/3 των πρώτων υλών της βιομηχανίας είναι ιδιοπαραγωγή.

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας των ΜμΕ του κλάδου είναι εξαιρετικά υψηλό (12,5% έναντι 8,3% για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ τροφίμων), με το 84% του τομέα να πετυχαίνει υψηλότερα περιθώρια στο εξωτερικό σε σχέση με την εγχώρια αγορά.

Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα
Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα PIXABAY

Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις του κλάδου, η υγιής κερδοφορία αποτελεί αντανάκλαση της υψηλής ανταγωνιστικότητας τόσο του προϊόντος όσο και του δικτύου διανομής. Παράλληλα, τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα κρατούν χαμηλά τη μόχλευση, με το δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,9 έναντι 1,5 κ.μ.ο. σε λοιπές ΜμΕ τροφίμων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.

Ως μελανό σημείο εμφανίζεται η χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού (δηλαδή, η δυνατότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων να παράγουν πωλήσεις).

Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα
Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα PIXABAY

Αυτό σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την αδυναμία να εξαχθεί υψηλή προστιθέμενη αξία από το παραγόμενο προϊόν (λόγω του υψηλού ποσοστού διάθεσης σε χύμα μορφή), καθώς και (το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων (λόγω της διάθεσης των παραγωγών για αυτόνομη ανάπτυξη και της αρνητικής οπτικής για τα clusters).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διεύθυνσης οικονομικής ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, η «χαμένη» προστιθέμενη αξία από την εξαγωγή χύμα ελαιόλαδου (κυρίως στην Ιταλία) είναι της τάξης των €150 εκ. ετησίως.

Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα
Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα PIXABAY

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ AGROPOST.GR

Το ελληνικό κρασί σαρώνει τις αγορές

Η σεληνιακή παραλία της Μήλου

Τσίπουρο Λήμνου: Στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά των ανθρώπων

SHARE: