Κεντρική Μακεδονία: Επικαιροποιημένος πίνακας δικαιούχων νέων αγροτών

Κεντρική Μακεδονία: Επικαιροποιημένος πίνακας δικαιούχων νέων αγροτών
PIXABAY.GR

Στη δημοσιότητα οι επικαιροποιημένοι πίνακες δικαιούχων και απορριπτόμενων υποψηφίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια, με ΑΔΑ:Ω1ΣΒ7ΛΛ-0ΔΘ, οι Επικαιροποιημένοι Πίνακες Δικαιούχων και Απορριπτόμενων υποψηφίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η 5η επικαιροποίηση αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών των Δυνητικά Δικαιούχων που προέκυψαν μετά την αύξηση του χρηματοδοτικού σχεδίου του ΠΑΑ (2014-2020) και του Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια.

Οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής:

Επικαιροποιημένος Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 3.383 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 64.173.500,00 €.

Επικαιροποιημένος Πίνακας Απορριπτόμενων με 198 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Κεντρική Μακεδονία: Επικαιροποιημένος πίνακας δικαιούχων νέων αγροτών
PIXABAY.COM

Το σχετικό αρχείο με τους πίνακες κατάταξης των δικαιούχων έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr, στην ενότητα «Ανακοινώσεις Υπηρεσιών»).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση ένταξης του και επίσης οι ΔΑΟΚ θα ενημερώσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε υποψήφιο και το μελετητή του σχετικά με τα επόμενα βήματα και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ AGROPOST.GR

Πιστώθηκαν τα χρήματα για τους εποχικούς κτηνιάτρους

Επανυποβολή αναθεωρημένων παραστατικών μέχρι 4/10 για τη Βιολογική 2017

Οι μηχανές stripper υποβαθμίζουν την ποιότητα βαμβακιού

SHARE: