ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Πρόστιμο της Κομισιόν στην Ελλάδα για την αλλαγή της ώρας!

Πρόστιμο της Κομισιόν στην Ελλάδα για την αλλαγή της ώρας!

Η χώρα μας θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 17.650 ευρώ… την ώρα! Το επιβληθέν ποσό θα παραμείνει εν ισχύ, μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία και επαναφέρει την ώρα, κατά μία ώρα νωρίτερα.