Η θέση της γυναίκας: Οι σταθμοί της 10ετίας

Η θέση της γυναίκας: Οι σταθμοί της 10ετίας

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν το 2010 τη μελέτη: «Οι γυναίκες του κόσμου το 2010: Τάσεις και στατιστικά δεδομένα». Μας ενημέρωναν για την κατάσταση του κόσμου όπου ζούσαμε. Ήταν η αυγή της νέας δεκαετίας.

SHARE: