Άνοιξε ο δρόμος για τις άδειες των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άνοιξε ο δρόμος για τις άδειες των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το Προεδρικό Διάταγμα για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Υγείας με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Ειδικότερα, στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ επεξεργάστηκε το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο (στο πλαίσιο του νόμου 3305/2005 για την «εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α.

Αναλυτικότερα, με το Προεδρικό Διάταγμα, κατοχυρώνεται η ασφαλής λειτουργία των Μ.Υ.Ι.Α., η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών κ.λπ., προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που απειλούν την υγεία των ιατρικώς υποβοηθούμενων γυναικών.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 154/2015 γνωμοδότησή του έκρινε μεν νόμιμο το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, αλλά κάνει ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις, όπως ότι ο όρος «εργαστήριο ανδρολογίας» πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό όρο «εργαστήριο σπερματολογίας», ότι στο κείμενο του διατάγματος πρέπει να γίνουν διορθώσεις ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, αλλά και σημείων στίξης, κ.λπ.

Ακόμη, αναφέρεται στην γνωμοδότηση ότι για τα εργαστήρια που ήδη λειτουργούν, πρέπει πριν την χορήγηση της σχετικής άδειας να ελεγχθεί εάν οι χώροι και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αυτών είναι ο αναγκαίος και εάν καλύπτουν τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)

SHARE:

24Media Network