Απίστευτο λάθος. Κινδυνεύει με κατάσχεση ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Απίστευτο λάθος. Κινδυνεύει με κατάσχεση ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Τι συνέβη στον Δήμο Προποντίδας με την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων ύψους άνω των 80.000 ευρώ

Μια απίστευτη ιστορία συμβαίνει στον Δήμο Νέας Προποντίδας. Για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων συνολικού ύψους 81.615,09 ευρώ.

Ο δικαιούχος των παραπάνω χρηματικών ποσών Γεώργιος Στεφάνου, είχε υπογράψει συμβάσεις ενεχυρίασης με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ.

Οι παραπάνω συμβάσεις ενεχύρασης των απαιτήσεων βρισκόταν συνημμένες μέσα σε κάθε χρηματικό ένταλμα και θεωρήθηκαν από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι παραπάνω συμβάσεις ήταν σε γνώση του Δήμου με αποτέλεσμα μετά τη θεώρηση των κυρίων απαιτήσεων του αρχικού δικαιούχου Γεωργίου Στεφάνου, η πληρωμή των χρηματικών ποσών έπρεπε να γίνει στον τελικό δικαιούχο,που ήταν οι παραπάνω Τράπεζες,οι οποίες δικαιούνταν να εισπράξουν και ο Δήμος υποχρεούνταν να καταβάλλει τα παραπάνω χρηματικά ποσά.

Όταν τα παραπάνω έγιναν αντιληπτά από την υπηρεσία,κλήθηκε άμεσα ο Γεώργιος Στεφάνου είτε να επιστρέψει τα χρήματα στο Δήμο για να καταβάλλει με τη σειρά του στις δικαιούχες Τράπεζες,είτε να καταβάλλει ο ίδιος τα παραπάνω χρηματικά ποσά απευθείας στις ανωτέρω Τράπεζες.

Από το συνολικό ποσό των 56.313,59 ευρώ,ο ενδιαφερόμενος επέστρεψε το χρηματικό ποσό των 7.514,45 ευρώ,αλλά εξακολουθεί να παρακρατεί στην ατομική του περιουσία το συνολικό χρηματικό ποσό των 48.798,74 ευρώ, το οποίο ούτε επιστρέφει στο Δήμο για να το καταβάλλει στη συνέχεια στις δικαιούχες Τράπεζες,ούτε το αποδίδει ο ίδιος απευθείας στις Τράπεζες.

Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ο μεν Γεώργιος Στεφάνου έγινε αδικαιολόγητα πλουσιότερος σε βάρος του Δήμου κατά το συνολικό χρηματικό ποσό των 48.798,74 ευρώ,ενώ ο Δήμος διατρέχει τον κίνδυνο να στραφούν εναντίον του οι δικαιούχες Τράπεζες και να υποχρεωθεί να(ξανά) καταβάλλει σε αυτές τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά και να υποστεί αντίστοιχη οικονομική ζημία.

Πηγή: seleo.gr

SHARE:

24Media Network