Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνισμού 88.6 λίτρα

default image

Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνισμού 88.6 λίτρα, στο ραδιόφωνο News 24/7 στους 88.6 fm

Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας

Ο παρών διαγωνισμός, «88.6 Λίτρα» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία “Ελληνικές Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις” (εφεξής Διοργανωτής), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 166, , όπως νόμιμα εκπροσωπείται και είναι φορέας του Ραδιοφωνικού σταθμού NEWS 24 7 στους 88.6, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (εφεξής «Συνεργάτης»).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ακροατές και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας “Ελληνικές Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις” καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

  Σε περίπτωση συμμετοχής των παραπάνω προσώπων και ανάδειξής τους όπως ορίζεται κατά την κατωτέρω διαδικασία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 2. Διάρκεια διαγωνισμού

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 13/05/2019 έως την Παρασκευή 31/05/2019 και θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκπομπή “Πρωινό Τανγκό” που εκπέμπεται από το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού του οποίου είναι φορέας ο Διοργανωτής.

 3. Τρόπος Συμμετοχής, Διαδικασία, Κλήρωση και Ανάδειξη Νικητών

  Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον διαγωνισμό «88.6 Λίτρα» θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, να καλέσει (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) από Δευτέρα ως Παρασκευή στον τηλεφωνικό αριθμό 213 090 97 00 (αστική χρέωση) ή να συμπληρώσει τα στοιχεία του στη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στο https://www.news247.gr/886litra/ δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, περιοχή διαμονής και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail ).

  O Συμμετέχων, που καλεί στον παραπάνω αριθμό, θα συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο του Διοργανωτή, όπου α) θα ενημερώνεται για την επιβεβαίωση συμμετοχής του στον διαγωνισμό και β) θα δηλώνει ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, περιοχή διαμονής και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail ).

  Κάθε ακροατής μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να δηλώσει ισάριθμες συμμετοχές. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού θα συγκεντρώνει όλες τις συμμετοχές (τηλεφωνικές και μέσω της φόρμας που αναφέρεται παραπάνω) και θα δίνει καθημερινά στην εκπομπή τις συμμετοχές για τυχαία κλήρωση.

  Η κλήρωση θα γίνεται ηλεκτρονικά, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά το δεύτερο δίωρο της εκπομπής “Πρωινό Τανγκό” όπου οι παραγωγοί θα επιλέγουν τυχαία έναν συμμετέχοντα και θα τον καλούν ζωντανά ώστε να τον ενημερώσουν ότι κέρδισε την δωροεπιταγή αξίας 88.6 λίτρων καυσίμων (Έπαθλο). Η κλήρωση θα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής γεννήτριας τυχαίων αριθμών του random.org η οποία είναι πιστοποιημένη από το ανεξάρτητο εργαστήριο ECORGA (ISO/IEC 17025:2005) που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 2/F Berkeley Square House, Berkeley Square London, W1J 6BD.

  Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων θα πρέπει να συντονιστεί στους 88.6 fm καθημερινά από τις 09:30 έως τις 10:00 και αν ακούσει το όνομα του να καλέσει αμέσως στο τηλεφωνικό κέντρο (213 09 09 700), να βγει στον αέρα της εκπομπής και να κερδίσει την δωροεπιταγή των 88.6 λίτρων.

  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος και μέσω της φόρμας εντός του χρονικού ορίου του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι το χρόνο λήξης του διαγωνισμού και συνοδεύονται κατά την υποβολή και καταχώρησή τους από όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, περιοχή διαμονής και email). Κάθε συμμετοχή εκτός του ως άνω χρονικού ορίου ή/και χωρίς την καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

  Κάθε συμμετοχή μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή φόρμας συμμετοχής από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή συμμετοχή στο διαγωνισμό.

  Σε περίπτωση που ο νικητής δεν καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο εντός 5 λεπτών από την στιγμή που ο Αντώνης Φουρλής και η Στέλλα Γκαντώνα ανακοινώσουν το όνομα του, τότε χάνει αυτομάτως το δώρο και η διαδικασία προχωρά στον επόμενο τυχερό.

 4. Ανακοίνωση Νικητών – Επικοινωνία

  Μετά το τέλος της εκπομπής το τηλεφωνικό κέντρο θα επικοινωνεί με το νικητή που κληρώνεται καθημερινά, για να τον ενημερώσει λεπτομερώς σχετικά με την παραλαβή και τον τρόπο εξαργύρωσης της δωροεπιταγής.

  Οι νικητές θα μπορούν να εξαργυρώσουν την δωροεπιταγή στα συνεργαζόμενα πρατήρια των Ελληνικών Πετρελαίων που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα http://bit.ly/886litra_stations.

 5. Αποδοχή – Παραλαβή Επάθλου

  Η αποδοχή του επάθλου από τον κάθε νικητή θα γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ενημέρωση του εκάστοτε νικητή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την διαδικασία της αποδοχής και θα μεταβεί στην έδρα του Ραδιοφωνικού Σταθμού News 24/7 στους 88.6, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων και να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητείται από τους νικητές να επιβεβαιώσουν το ονοματεπώνυμό τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου.

  Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός από την δημοσίευση των νικητών, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές, αυτοί χάνουν κάθε δικαίωμα επί του επάθλου, το οποίο θα κληθεί να παραλάβει ο πρώτος επιλαχών νικητής, κατά τη σειρά ανάδειξης από την προαναφερόμενη διαδικασία της κλήρωσης.

  Οι νικητές, προκειμένου να παραλάβουν το έπαθλο, θα πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους με κάθε πρόσφορο τρόπο στον Διοργανωτή, να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε ισότιμο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).

  Ο Διοργανωτής δεν φέρουν ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, των Νικητών να αποδείξουν την ταυτοπροσωπία τους, με συνέπεια να καταστεί άκυρη η συμμετοχή τους. Κατά την παραλαβή του επάθλου, ο κάθε νικητής θα υπογράφει τη σχετική δήλωση αποδοχής του επάθλου που θα του παρέχεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό News 24/7 στους 88.6.

  Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, προσωπικό και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

  Το έπαθλο περιλαμβάνει δωροεπιταγή αξίας 88.6 λίτρων. Η τιμή των λίτρων έχει υπολογιστεί με βάση τη μέση τιμή καυσίμου, 1.60€.

  Σε περίπτωση που ο νικητής είναι κάτοικος επαρχίας ή εκτός Αττικής, η εταιρεία αναλαμβάνει την αποστολή της δωροεπιταγής στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο νικητής.

 6. Ευθύνη Διοργανωτή

  Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του νικητή, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένα (π.χ. εσφαλμένο τηλεφωνικό νούμερο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e mail και εκ του λόγου αυτού.

  Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη, δεδομένου ότι ο Νικητής αποδέχεται ότι κάθε Νικητής μεταβαίνει στον τόπο παραλαβής του Επάθλου με δική του αποκλειστική ευθύνη.

  Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Ο Διοργανωτής επιπλέον δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας.

  Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την αποστολή των στοιχείων των νικητών στον προσφέροντα το δώρο.

 7. Ευθύνη Συμμετέχοντα

  Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος καθίσταται ο ίδιος.

  Ο κάθε Νικητής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο παραλαβής του Επάθλου.

  Ο Νικητής υποχρεούται να συμπεριφερθεί στο πλαίσιο που επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνεται δε αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά του.

  Ο Νικητής είναι απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των παρόντων όρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του, στo πλαίσιo του, σύμφωνα με το παρόν, προσφερόμενου Επάθλου.

 8. Τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού

  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει μέρη αυτών των όρων ή και όλους τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά, να αλλάξει το Έπαθλο ή/και να ματαιώσει ή αναβάλλει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.news247.gr/diagonismoi/oroi-kai-proypotheseis-symmetochis-diagonismoy-88-6-litra.6719017.html με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης και ειδικότερα το δικαίωμα να τροποποιεί κατά το δοκούν τους όρους περί των χαρακτηριστικών του επάθλου που θα κερδίσει έκαστος νικητής του διαγωνισμού, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να είναι υποχρεωμένος προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα https://www.news247.gr/diagonismoi/oroi-kai-proypotheseis-symmetochis-diagonismoy-88-6-litra.6719017.html.

  Κάθε μεταβολή κατά τα παραπάνω θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 9. Προσωπικά Δεδομένα

  Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τους Διοργανωτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου όσο και για την διενέργεια έρευνας εκ μέρους του Ραδιοφωνικού Σταθμού σχετικά με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον μελλοντικό εφαρμοστικό νόμο. Οι Διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή στο email [email protected].

  Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση τους κατά τα ανωτέρω και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών μετά το τέλος του Διαγωνισμού.

  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του απεριόριστα μέσω οιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει απεριόριστα οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του Επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό σημαίνει και τη ρητή προς τούτο συναίνεση.

  Ο Διοργανωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο των νικητών είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social accounts) είτε στους ιστότοπους και τα μέσα ιδιοκτησίας του ομίλου 24 MEDIA για απεριόριστο χρονικό διάστημα και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης στον εκάστοτε συμμετέχοντα. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, εφόσον κληθεί, ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, δίνει στο δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Επάθλου. Ο νικητής δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση, απεριόριστα, των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παραλαβής του Επάθλου.

  Με την τηλεφωνική κλήση στο 213 090 97 00 ή την συμμετοχή μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας κατά τα παραπάνω οριζόμενα, κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τον Διοργανωτή για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες, δια του παρόντος, δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω SMS ή άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου για τις προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή.

 10. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

  Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

 11. Πληροφορίες – Παράπονα

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες ή τρίτοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του Διοργανωτή στο 213 090 97 00 (10:00 π.μ. – 18:00μ.μ.) ή μέσω email στο [email protected].

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα