Πώς μπορούν ΟΤΑ & Νομικά τους Πρόσωπα να χρηματοδοτηθούν για μια σειρά έργων

Πώς μπορούν ΟΤΑ & Νομικά τους Πρόσωπα να χρηματοδοτηθούν για μια σειρά έργων

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις δανειοδότησης, ποιοι είναι οι δικαιούχοι δανειοδότησης, με τι επιτόκιο χορηγείται το δάνειο και για πόσο

Έργα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, των μεταφορών, την αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων, την πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, τους χώρους πρασίνου, την αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρων, την υγεία/κοινωνική υποδομή, τις εκπαιδευτικές/αθλητικές εγκαταστάσεις και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, χρηματοδοτεί μέσα από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ).

Αναλυτικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΠΔ – ΕΤΕπ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, την 11/11/2013 και την 29/1/2014, υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Σύμβαση Πίστωσης € 100.000.000,00 για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα συνολικού ύψους € 200.000.000,00 εκ των οποίων € 100.000.000,00 από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και € 100.000.000,00 από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις δανειοδότησης ;

Τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 264 του ν. 3852/2010 :

Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης να μην υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων

Το συνολικό χρέος να μην υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι δανειοδότησης;

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Σύνδεσμοι και Ενώσεις Ο.Τ.Α.

Ποιοι τομείς και ποιος τύπος έργων δανειοδοτείται;

Πώς μπορούν ΟΤΑ & Νομικά τους Πρόσωπα να χρηματοδοτηθούν για μια σειρά έργων

Τι ποσοστό καλύπτει η δανειοδότηση :

έως το 100% του προϋπολογισμού του προς εκτέλεση έργου, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, όπου μέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το υπόλοιπο 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Με τι επιτόκιο χορηγείται το δάνειο;

Οι ΟΤΑ δύναται να επιλέξουν μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου ή ενός συνδυασμού αυτών, όπου διαμορφώνεται ένα ενδεικτικό μεσοσταθμικό επιτόκιο από 3,30% έως 4,30%, ανάλογα με το συνδυασμό που επιθυμεί ο ΟΤΑ.

Τα επιτόκια της ΕΤΕπ καθορίζονται κατά την ημερομηνία υπογραφής του δανειστικού συμβολαίου.

Ποια είναι η διάρκεια του δανείου;

έως 25 έτη με δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος

ΔΙAΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ AFTODIOIKISI.GR:

 

Από «περιφερειάρχης»… «κυβερνήτης» ο Μπακογιάννης
7 δισ. ευρώ «πεταμένα» για προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δεν «κούμπωναν» μεταξύ τους – Η απίστευτη καταγγελία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αυτοδιοίκηση
SHARE:

24Media Network