“Διαβατήριο Δικαιωμάτων” για τα παιδιά προσφύγων

“Διαβατήριο Δικαιωμάτων” για τα παιδιά προσφύγων
Konstantinos Tsakalidis / SOOC

«Διαβατήριο Δικαιωμάτων» στο οποίο συνοψίζονται τα βασικά δικαιώματα των παιδιών προσφύγων στη χώρα μας δημιούργησαν οι οργανώσεις Κοινωνικό ΕΚΑΒ και ΚΕΑΝ. Θα δοθεί σε προσφυγόπουλα, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα.

Το προσωποποιημένο «Διαβατήριο των Δικαιωμάτων» των ανήλικων προσφύγων αποτελεί το θέμα της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των Οργανώσεων Κοινωνικό ΕΚΑΒ και ΚΕΑΝ, στον πολυχώρο Εscape Athens, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν κεκτημένο του σύγχρονου πολιτισμού και η παραβίαση τους ορθά θεωρείται αδιανόητη. Δυστυχώς αυτό δεν αποτελεί κανόνα στην πράξη, ειδικά για τα παιδιά πρόσφυγες. Καθημερινά περιστατικά στη χώρα μας, αφορούν την αδυναμία των παιδιών αυτών να ασκήσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην ψυχοκοινωνική προστασία, στην πρόσβαση των υπηρεσιών που δικαιούται κάθε πολίτης. Ωστόσο, πρόκειται για δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται από Διεθνείς Συμβάσεις και τα οποία ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία μας.

Στην προσπάθεια διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών προσφύγων, οι οργανώσεις Κοινωνικό ΕΚΑΒ και ΚΕΑΝ, πήραν μια πρωτότυπη πρωτοβουλία δημιουργώντας ένα έντυπο, συμβολικά ονομαζόμενο «Διαβατήριο Δικαιωμάτων», στο οποίο συνοψίζονται τα βασικά δικαιώματα των παιδιών προσφύγων στη χώρα μας. Το «Διαβατήριο» αποτελεί ένα προσωποποιημένο μέσο ευαισθητοποίησης για την τήρηση των δικαιωμάτων των νεαρών προσφύγων. Με τον τρόπο αυτό, οι ανήλικοι κάτοχοί του, καθώς και εκείνοι στους οποίους το επιδεικνύουν, συνειδητοποιούν καλύτερα ότι τα δικαιώματα των παιδιών που αναγράφονται αποτελούν κτήμα τους και έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να ασκήσουν κάθε ένα από αυτά, βάσει εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας. Η συμβολική νοηματοδότηση ως «Διαβατήριο» εμπεριέχει το όραμα της ευρείας πρακτικής διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών προσφύγων.

Το Διαβατήριο Δικαιωμάτων έχει συνταχθεί, εκτός από τα Ελληνικά, σε 3 γλώσσες: Φαρσί, Ούρντου και Αραβικά.

 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, στις 16:00, στον Πολυχώρο Εscape Athens, Κοδριγκτώνος 28 & 3ης Σεπτεμβρίου 130, στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση θα γίνει η απόδοση του Διαβατηρίου σε παιδιά πρόσφυγες, θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας και εκπαιδευτική δράση βασισμένες στη εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα