Ευνοϊκές διατάξεις για την αγορά ΙΧ από άτομα με ειδικές ανάγκες

default image

Ευνοϊκές διατάξεις για την αγορά ατελώς ΙΧ αυτοκινήτων από τα άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους γονείς, προβλέπονται στο νέο τελωνειακό κώδικα

Ευνοϊκές διατάξεις για την αγορά ατελώς ΙΧ αυτοκινήτων από τα άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους γονείς, καθώς και για το καθεστώς αποδέσμευσης των αυτοκινήτων αυτών στο μέλλον, προβλέπονται στο νέο τελωνειακό κώδικα. Ειδική εγκύκλιο με τις διατάξεις αυτές απέστειλε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας στα τελωνεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νόμου.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

-Για την αποδέσμευση των αυτοκινήτων αυτών θα εισπράττεται η διαφορά, εφόσον προκύπτει, μεταξύ του μειωμένου τέλους ταξινόμησης που καταβλήθηκε και εκείνου που ισχύει κατά το χρόνο της αποδέσμευσης, υπολογιζομένου με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης. Επίσης τα αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και συνεπεία θανάτου των δικαιούχων προσώπων περιέρχονται στους κληρονόμους, αυτοί θα καταβάλλουν τη διαφορά (εφόσον προκύπτει), μεταξύ του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο που επέρχεται η κληρονομική διαδοχή και του τέλους ταξινόμησης που έχει ήδη καταβληθεί. 

-Οι ανάπηροι πολίτες που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά.

-Οσοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά. 

-Ανάπηροι πολίτες που έχουν παραλάβει αυτοκίνητο με τις περί αναπήρων διατάξεις ατελείας, μπορούν να το αντικαθιστούν , μετά την πάροδο εφτά ετών, αντί της δεκαετίας που ίσχυε. Το ατελώς παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί οποτεδήποτε εφόσον ο δικαιούχος ανάπηρος προβεί σε τελωνειακή τακτοποίηση αυτού.

-Οι πολύτεκνοι γονείς θα μπορούν να αντικαθιστούν για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά την πάροδο πέντε ετών το αυτοκίνητο που έχουν παραλάβει με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, εφόσον κατά την ημερομηνία υπαγωγής τους εκ νέου στις διατάξεις ατελείας των πολύτεκνων γονέων έχουν μεταξύ των άλλων τουλάχιστον τέσσερα ανήλικα παιδιά.

-Επεκτείνεται το δικαίωμα της παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κυβ. εκατοστών και στους νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους, δυνατότητα που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

-Παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών και έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα:

    α) έως 2.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80% και άνω

    β) έως 3.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 100%.

-Παρέχεται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και στους νεφροπαθείς, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.650 κυβ. εκατοστών απαλλαγή που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

(Πηγή: ΑΠΕ)

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα