Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσιάζει ακόμα ένα επεισόδιο #EUmemes

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσιάζει ακόμα ένα επεισόδιο #EUmemes

Τα #EUmemes είναι μία εναλλακτική και πρωτότυπή σειρά για τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε. που μιλάει στη γλώσσα των νέων Ευρωπαίων πολιτών.

Σε αυτό το επεισόδιο το θέμα είναι: Κοινή Γεωργική Πολιτική (CAP).

  • Επάρκεια και ασφάλεια τροφίμων
  • Σταθερότητα των τιμών στα αγροτικά προϊόντα
  • Βιώσιμη αγροτική οικονομία
  • Σεβασμός στο περιβάλλον
  • Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων

Αυτή είναι η ΕΕ! Γνωρίζεις ότι Κοινή Γεωργική Πολιτική ήταν ένας από τους πρώτους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε βασικό πυλώνα στήριξης της ελληνικής οικονομίας;

Η χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με τη μορφή ενισχύσεων προς τους γεωργούς, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος του γεωργικού εισοδήματος σε ετήσια βάση.

Ενισχύει, την παραγωγή και την επάρκεια τροφίμων και υποστηρίζει τη συνδρομή των γεωργών στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική ήταν πάντα ένα έργο σε εξέλιξη.

Με το βλέμμα στραμμένο στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στον αγροδιατροφικό τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά από μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στοχεύει στην αξιοποίηση της ψηφιακής γεωργίας, καθώς αυτό έχει πολλαπλά οφέλη: μεταξύ άλλων, βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα, προστασία του περιβάλλοντος, επάρκεια και ασφάλεια των τροφίμων.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αφορά δηλαδή μόνο τους αγρότες; Όχι! Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αφορά την καθημερινή μας διατροφή – την ποιότητα και την ποσότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε- αφορά τους φυσικούς μας πόρους και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές!

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και στις απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών. Αυτή είναι η ΕΕ!

Μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια εδώ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKcGdWJIYJKKLiV_yiSw5g8saBPY-5146

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα